Δήμος Ρήγα Φεραίου: Φοίτηση παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς δίχως τροφεία

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ θα προχωρήσει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου

Ευκαιρία σε δεκάδες γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς χωρίς να καταβάλλουν τροφεία, θα προσφέρει και φέτος ο Δήμος Ρήγα Φεραίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του προγράμματος είναι και φέτος η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Ο Δήμος συμμετείχε και την τρέχουσα χρονιά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα 50 περίπου οικογένειες να μην πληρώνουν τροφεία δεχόμενες έτσι μια σημαντική οικονομική «ανάσα» μέσα στην κρίση.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες δομές ξεκίνησε πριν μερικές ημέρες και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Ελένη Λαΐτσου δήλωσε πως «παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον την όλη εξέλιξη με το πρόγραμμα της «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και θα επιδιώξουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ενταχθούμε εκεί και τον επόμενο χρόνο. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μητέρες, προκειμένου να εξυπηρετούνται από τους Παιδικούς Σταθμούς, χωρίς να καταβάλλουν τροφεία, γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό δεδομένης της οικονομικής κρίσης. Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου διαθέτει δύο Παιδικούς Σταθμούς, σε Βελεστίνο και Ριζόμυλο, όπου γίνεται πολύ καλή δουλειά και τα παιδιά βοηθιούνται συστηματικά κάνοντας τα πρώτα βήματα στη γνώση και την κοινωνικοποίηση. Μέχρι τις 19 Ιουλίου θα εκδηλώσουμε ως Δήμος το ενδιαφέρον μας να ενταχθούμε στο πρόγραμμα που έχει πόρους από το ΕΣΠΑ, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα».

Όσον αφορά τις αιτήσεις συμμετοχής των μητέρων που ενδιαφέρονται, αυτές έχουν αρχίσει ήδη και γίνονται στους δύο παιδικούς σταθμούς. Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να απευθύνονται για τον παιδικό Σταθμό του Βελεστίνου στην κ. Ελένη Κοντογιάννη, ενώ για τον Παιδικό Σταθμό του Ριζομύλου στην κ. Αγγελική Στάθη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες με οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά, 35.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά και 40.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Η Δήμαρχος σημείωσε πως οι ενδιαφερόμενες μητέρες θα έχουν πλήρη ενημέρωση, σε λίγες ημέρες για τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει