«Δίκαιη κατανομή πόρων και ορθολογική περιβαλλοντική προστασία»

Συνάντηση στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων κ. Ανδρεαδάκη, του Δημάρχου Αλμυρού κ. Χατζηκυριάκου, του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου κ. Φορτούνα, του Αντιδημάρχου Μηλεών κ. Νασιόπουλου, του Προέδρου της ΔΕΥΑ Ν. Πηλίου κ. Λεγαντή, του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια κ. Παπατόλια, καθώς και στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΕΡΡΑΑ. Στη συνάντηση, που έλαβε χώρα κατόπιν πρωτοβουλίας του επικεφαλής της «Θεσσαλών Δύναμη» κ. Παπατόλια, ετέθη το ζήτημα της κατανομής των πόρων του ΕΠΕΡΡΑΑ στη Μαγνησία για το σχεδιασμό και την κατασκευή των μονάδων βιολογικού καθαρισμού και των αποχετευτικών δικτύων, που εντάσσονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΥΠΕΚΑ.

Από την πλευρά του κ. Φορτούνα τέθηκε με έμφαση το ζήτημα της υψηλής προτεραιότητας των έργων παράκτιας προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών του παραλιακού μετώπου του Παγασητικού, που ανήκουν στο Ν. Πήλιο. Τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος και ιδίως του Παγασητικού κόλπου επιδεινώνονται, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ν. Πηλίου, κατά τη θερινή περίοδο λόγω της προσέλευσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών-παραθεριστών, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αλλά και την περιβαλλοντική ισορροπία του κλειστού κόλπου.

Ο κ. Φορτούνας επέμεινε ακόμη ότι παρά την τυπική έλλειψη της προέγκρισης χωροθέτησης, έχει ήδη προταθεί συγκεκριμένος δημοτικός χώρος, ικανής έκτασης, στον οποίο μπορεί να κατασκευαστεί η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με προοπτική να απορροφήσει το σύνολο των εκροών κατά τη θερινή περίοδο. Τέλος, επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής των πόρων για την προστασία του Παγασητικού, είναι αναγκαίο να χρηματοδοτηθεί το σύνολο του πρώτου υποέργου της πρότασης του Ν. Πηλίου, που αφορά το σύμπλεγμα των έργων για τα λύματα των οικισμών Αφήσσου, Κορώπης, Καλών Νερών και Κάτω Γατζέας.

Ο κ. Χατζηκυριάκος ενημερώθηκε, κατ’ αρχήν, από τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής ότι το έργο της Σούρπης (κατασκευή δικτύων και κεντρικού αγωγού), επειδή εμπίπτει στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2.9 για τα έργα Γ’ Προτεραιότητας, που αφορούν σε οικισμούς άνω των 2 χιλ. κατοίκων, πρόκειται να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του με την προσθήκη και του οικισμού της Αγίας Τριάδας, που αποτελεί συνέχεια της Σούρπης, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 10 εκ. ευρώ. Ο Δήμαρχος Αλμυρού, ωστόσο, επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη ανακατανομής των πόρων που προορίζονται για τη Μαγνησία, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2.11 για την προστασία των οικισμών κάτω από 2 χιλ. κατοίκους, ώστε να χρηματοδοτηθούν και οι προτάσεις του Δήμου Αλμυρού για τους οικισμούς του Νότιου Παγασητικού, όπως ο Πλάτανος, η Αμαλλιάπολη, το Κρόκιο, ο Πτελεός και το Αχίλλειο.

Ο κ. Ανδρεαδάκης τόνισε ότι οι προτάσεις και των δύο Δήμων βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης, ενώ για τις προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2.11 ανέφερε ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για τη χρηματοδότηση του ενός τρίτου των προτάσεων που έχουν υποβληθεί σε πανελλαδική κλίμακα. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Νομού Μαγνησίας να αποκτήσουν, κατόπιν συνεννόησης, μια κοινή ιεράρχηση των έργων και των προτεραιοτήτων, που θα γνωστοποιηθεί στη συνέχεια στην Ειδική Γραμματεία, ώστε να ληφθεί υπόψη στην κατανομή των πόρων του Προγράμματος.

Τέλος, ο κ. Παπατόλιας δήλωσε ότι ο προγραμματισμός των έργων με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία οφείλει να εφαρμόζει έναν κοινό, ορθολογικό και ενιαίο σχεδιασμό, που θα κατατείνει στην προστασία του ευαίσθητου αποδέκτη του Παγασητικού, χωρίς να υπακούει σε άλλου είδους, μη τεχνοκρατικές και μη κοινά αποδεκτές, σκοπιμότητες. Υπενθύμισε δε την πρόταση της «Θεσσαλών Δύναμη» για μια ευρεία συνεννόηση μεταξύ των εκπροσώπων των νέων Δήμων της Μαγνησίας, της Αιρετής Περιφέρειας και των τοπικών φορέων, που θα καταλήξει σε μία ενιαία πρόταση έργων προς την Ειδική Γραμματεία. «Μόνον έτσι», δήλωσε ο πρώην Νομάρχης, «θα αποφύγουμε αυθαιρεσίες, παραγοντισμούς, ηγεμονισμούς ή πολιτικού τύπου διαπραγματεύσεις στην κατανομή των χρηματοδοτήσεων, οι οποίες υπονομεύουν τον κοινό στόχο της ορθολογικής περιβαλλοντικής προστασίας».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει