Δεν επιτρέπουν σε πρώην καρκινοπαθείς, να έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα!Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Το ανάλγητο και κυνικό πρόσωπο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, έναντι πρώην καρκινοπαθών, αποκαλύπτουν, με ερώτηση τους προς την Κομισιόν, δέκα ευρωβουλευτές (*) της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν, 12 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν επιζήσει από καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων 300.000 παιδιών. Δεδομένης της προόδου που έχει σημειωθεί στην ιατρική, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Όμως, υπογραμμίζουν, στην Ευρώπη, οι άνθρωποι που είχαν όγκους εξακολουθούν να στερούνται πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πιστωτικές υπηρεσίες και ασφαλιστικά προϊόντα.

Για το λόγο αυτό, ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας, έχουν θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με το «δικαίωμα στη λήθη», σκοπός της οποίας είναι να απαγορεύσουν σε τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς, τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών στους όγκους των πελατών τους μόλις περάσει ένας συγκεκριμένος αριθμός ετών από την εμφάνισή τους. Στην Ιταλία άρχισαν ακόμη και εργασίες για τη νομοθεσία που προστατεύει επίσης τις συμβάσεις εργασίας και τις υιοθεσίες.

Στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου, η Κομισιόν προχώρησε αυτές τις πρακτικές ένα βήμα παραπέρα, προτείνοντας να αναπτυχθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς για τους χρηματοπιστωτικούς ενδιάμεσους, που αναμένεται το 2024.

Ρωτούν, λοιπόν, την Κομισιόν, αν μπορεί, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της, να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Όταν ο κώδικας δεοντολογίας τεθεί σε ισχύ, θα επιτρέψει στους πρώην καρκινοπαθείς να έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πότε αναμένει η Επιτροπή να συμβεί αυτό;

Ποια πρακτικά μέτρα σκοπεύει να λάβει για να καταστεί το «δικαίωμα στη λήθη» για τους καρκινοπαθείς θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ευρωπαίων πολιτών;

*Elisabetta De Blasis, Silvia Sardone, Stefania Zambelli, Alessandra Basso, Susanna Ceccardi, Maria Angela Danzì, Carlo Fidanza, Maria Veronica Rossi, Salvatore De Meo, Rosanna Conte.Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει