Δηλώσεις Δικαιούχων Δράσης 3.2. «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

“Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνει στους μελισσοκόμους κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων της περιοχής αρμοδιότητάς της ότι στα πλαίσια εφαρμογής του αριθ. 1366/2015 Κανονισμού της ΕΕ, πρόκειται να εκδοθούν κοινές υπουργικές αποφάσεις, που θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τις καταληκτικές ημερομηνίες για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις Δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»”, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η οποία συνεχίζεται ως εξής:

“Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν καταρχήν πριν τη μετακίνησή τους αίτηση – δήλωση για τη συμμετοχή τους στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (Υπόδειγμα 2) που θα ισχύσει για την τριετία 2017-2019.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης σύμφωνα με το αριθμ. 1706/111017/6-10-2016 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κυρίως κριτήρια:
1. Έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητά τους
2. Είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής είναι 8000 €,
3. Είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ, θεωρημένο τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία της αίτησης,
4. Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης και
5. Πρόκειται να μετακινήσουν περισσότερα από 80 μελισσοσμήνη

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στη δράση 3.2 υποβάλλονται πριν τη μετακίνησή των μελισσοσμηνών των ενδιαφερόμενων μαζί με φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του Μελισσοκομικού Κέντρου-Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού (Ανθίμου Γαζή 142 Τηλ 2421032946, κ. Ευθυμίου Ευαγγελή) ή/και του Μελισσοκομικού Συλλόγου Βόλου (Τηλ 6936625532 κ. Κατσαρό Θεοδόση)”.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δρ Λιάνος Νικόλαος
Γεωπόνος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει