Δημοπρασία για τη χρήση εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Όσοι ενδιαφέρονται για την παραχώρηση κατά χρήση με σκοπό την γεωργική καλλιέργεια έκτασης στην περιοχή της τέως λίμνης Κάρλας ΠΕ Μαγνησίας για την καλλιεργητική περίοδο 2015 και εξής και με χρονική διάρκεια από 5 έως 7 έτη, η οποία θα συντελεστεί με τη διαδικασία της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4061/2012, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, στο Διοικητήριο (Ελ. Βενιζέλου με Αναλήψεως) στον Βόλο. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 και σε ψηφιακή μορφή αρχείου autocad, που θα απεικονίζει την αιτούμενη προς παραχώρηση έκταση.

Η αιτούμενη προς παραχώρηση συνολική έκταση πρέπει να αποτυπώνεται σε τεμάχια εμβαδού έως 25 στρεμμάτων και αθροιστικά να μην υπερβαίνει το εμβαδό των 100 στρεμμάτων ανά αιτούντα. Η συνολικά διαθέσιμη και επιδεκτική καλλιέργειας έκταση ανέρχεται σε 3.127 στρέμματα και είναι αυτή που είχε παραχωρηθεί για τις καλλιεργητικές περιόδους 2012-13, 2013-14 και 2014-15 με την με αρ. πρωτ. ΔΑΟΚ 7394/15-5-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων Ο.Τ.Α, κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω υπηρεσία για την ορθή σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2015, ώστε να είναι σε θέση η Υπηρεσία, εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας της δημοπρασίας, να εκδώσει το συντομότερο δυνατό τις αντίστοιχες αποφάσεις παραχώρησης χρήσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει