Δημοπρατείται η «Βελτίωση οδού προς Ι.Μ. Ευαγγελισμού» στη Σκόπελο προϋπολογισμού 450.000 €

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η δημοπράτηση στο ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας «Βελτίωση οδού προς Ι.Μ. Ευαγγελισμού», προϋπολογισμού 450.000,00€, (με ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης του έργου την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε κ. Κώστας Αγοραστός «Μέσω του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους της Θεσσαλίας η αιρετή Περιφέρεια υλοποιεί το πρόγραμμα (ΟΣΑΝ) «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Νήσων» συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα στοχευμένο και σωστά δομημένο πρόγραμμα, με στόχο την ανάπτυξη των υποδομών, αλλά και την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των τουριστών των νησιών μας. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους του ΕΣΠΑ, βελτιώνουμε τις υποδομές των νησιών και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία».

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού σε ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα Μοναστήρια του νησιού, την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ενώ συγχρόνως βελτιώνει την προσβασιμότητα επί των παρακείμενων, του εν λόγω δρόμου, ιδιοκτησιών.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου προς ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα Μοναστήρια του Δήμου Σκοπέλου, την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Τα έργο χωροθετείται στο Ανατολικό – Νότιο Ανατολικό τμήμα του νησιού και σε απόσταση περίπου 2.000,00μ. από την χώρα της Σκοπέλου. Το μήκος επέμβασης, του προς εκτέλεση έργου, είναι συνολικά 1.635,00m και αφορά εργασίες σε υφιστάμενη διανοιγμένη αγροτοδασική οδό με εμφανή τα κατασκευασμένα υδραυλικά έργα (μικρά τεχνικά, σωληνωτοί οχετοί κ.λπ.) που αφορούν στην απορροή των ομβρίων υδάτων. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου (τριγωνικής διατομής), οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, μήκους 1.635,00μ. και πλάτους 5.00μ., καθώς επίσης διαγράμμισης οδοστρώματος και τοποθέτησης μονόπλευρου στηθαίου ασφαλείας. Τέλος περιλαμβάνει τα αναγκαία τεχνικά έργα για την απαιτούμενη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

Η βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση και επίδραση με την ανάπτυξη του τουρισμού.

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. τον Μάρτιο 2014 και είναι μέρος του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Νήσου Σκοπέλου (ΟΣΑΝ). Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σκοπέλου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει