Δημοπρατούνται τα τρία νέα κτίρια προϋπολογισμού 981.000 ευρώ για το ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Κώστας Αγοραστός: «Δίνουμε τη δυνατότητα καλύτερης και ποιοτικότερης έρευνας, που είναι το ζητούμενο σήμερα στην κοινωνία, στην επιστήμη, αλλά και στην παραγωγή»
Δημοπρατούνται μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού τα τρία νέα κτίρια για την πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση στη Ζωική Παραγωγή του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο έργο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας «Νέα κτίρια κτηνοτροφικών μονάδων (ποιμνιοστάσιο- βουστάσιο – πτηνοτροφείο) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 981.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ένα αίτημα της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας του ΤΕΙ ήταν εδώ και χρόνια η βελτίωση και ο εξοπλισμός των κτηνοτροφικών μονάδων. Μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και με τη συνεργασία της διοίκησής του ΤΕΙ, τρία νέα κτίρια κτηνοτροφικών μονάδων εισέρχονται στη φάση της υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός είναι 981.000 ευρώ και πρόκειται για ένα έργο, που περιλαμβάνει τρία κτίρια, ποιμνιοστάσιο, πτηνοτροφείο και βουστάσιο συνολικού εμβαδού περίπου 1.100 τ.μ. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζουμε τη δημόσια παιδεία, αλλά και την παρεχόμενη εκπαίδευση στους σπουδαστές του ΤΕΙ, που στο συγκεκριμένο τμήμα είναι περίπου 1.500 ενεργοί αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα καλύτερης και ποιοτικότερης έρευνας, που είναι το ζητούμενο σήμερα στην κοινωνία, στην επιστήμη, αλλά και στην παραγωγή»

Το έργο αφορά στην κατασκευή τριών κτιρίων :

• Το ποιμνιοστάσιο θα είναι εμβαδού 543,55 μ2 . Σε ένα ενιαίο χώρο θα υπάρχουν 16
θέσεις ζώων με κινητά διαχωριστικά. Επίσης υπάρχει χώρος αρμεγής, δωμάτιο γάλακτος και χώρος μηχανημάτων.
• Το βουστάσιο θα είναι 440,40 μ2 και αποτελείται από το στάβλο, το χώρο σταβλίτη,
τις θέσεις αγελάδων και τα γραφεία.
• Το πτηνοτροφείο θα είναι εμβαδού 193,20 μ2 και θα αποτελείται από το χώρο ωοτοκίας, το χώρο κρεατοπαραγωγής .

Πλέον αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού από το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, που είναι ο δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και συγκεκριμένα από τον Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Θεσσαλία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».

Με την κατασκευή των τριών νέων κτιρίων καλύπτονται ανάγκες του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο σήμερα αριθμεί συνολικά περίπου 1.500 ενεργούς φοιτητές, ενώ φέτος εισήχθηκαν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 182 νέοι σπουδαστές, ο υψηλότερος αριθμός σε τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν σήμερα οι παραπάνω μονάδες (ποιμνιοστάσιο – βουστάσιο – πτηνοτροφείο) είναι πολύ παλιές δεδομένου ότι έχουν κατασκευαστεί από την ίδρυση του ΤΕΙ το 1974 και δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα διατήρησης και εκμετάλλευσης των παραγωγικών ζώων.

Συνεπώς, με την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων προάγεται σημαντικά η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους σπουδαστές του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων / κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής. Επίσης, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις αναμένεται να βοηθήσουν στην παραγωγή ποιοτικότερου ερευνητικού έργου από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφερόμενες εταιρείες, οργανισμούς και ενώσεις για την εκπόνηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει