Διαγωνισμός Φωτογραφίας Π.Θ. 2011

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα:«Στιγμιότυπα από την ακαδημαϊκή ζωή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

Η on line ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από 19/9/2011 έως και 19/10/2011 και οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της θα δοθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι 12 φωτογραφίες με τις περισσότερες ψήφους θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση ημερολογίου του 2012 του ΠΘ καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει