Διακοπή Αλιείας Τόνου λόγω εξάντλησης Εθνικής ποσόστωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ενημερώνει τους Αλιευτικούς Φορείς και τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι από τη Δευτέρα 24-3-2014 και ώρα 24:00 δεν επιτρέπεται η αλίευση τόνου του είδους Thunnus Thynnus (BFT) με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM, LHP, LTL).

Οι ανωτέρω φορείς καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος θα πρέπει:

α) να ολοκληρώσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα και να επιστρέψουν σε καθορισμένο λιμένα για να εκφορτώσουν τις αλιευθείσες ποσότητες τόνου (BFT) το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 24-3-2014 και ώρα 24:00 για να επιθεωρηθούν,

β) να επιστρέψουν, στη συνέχεια, τα έντυπα BCD και τις αναγνωριστικές ετικέτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Επισημαίνουμε ότι η τελική Εβδομαδιαία Αναφορά, η θεώρηση των Ημερολογίων Αλιείας, και των Δηλώσεων Εκφόρτωσης από τις Λιμενικές αρχές θα πρέπει να γίνουν το αργότερο την Τρίτη 25-3-2014 και να αποσταλούν άμεσα και εντός 48 ωρών στη Γενική Δ/νση Αλιείας (fax:210 9287110, 9287130). Κάθε περαιτέρω διακίνηση τόνου μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και θα συνοδεύεται με τα θεωρημένα Ημερολόγια Αλιείας και Δηλώσεις Εκφόρτωσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει