Διακρατικές δράσεις πολιτιστικού τουρισμού από το Δήμο Νοτίου Πηλίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το δελτίο τύπου, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διακρατικές εκδηλώσεις του έργου πολιτιστικού τουρισμού CHARTS – Πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Οι διακρατικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνου Παπαμαρκάκη, τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Νοτίου Πηλίου, κ. Αθανάσιου Φλέρη, των στελεχών του Δήμου, κ.κ. Κωστίμπα, Αρέθα, Μεσαλούρη, Πατατούκη, Παταβούκα, Βήτου, καθώς και του Συντονιστή, κ. Μάνου Βουγιούκα και της υπεύθυνης επικοινωνίας του έργου, κ. Ιέβας Τρέια-Μοραΐτη.

Συγκεκριμένα, μετά από τη διοργάνωση των Διακρατικών εργαστηρίων και εκδηλώσεων στο Νότιο Πήλιο με θέματα τα «Τοπικά Προϊόντα και τη Γαστρονομία», τα «Παραδοσιακά Επαγγέλματα» και τη «Σιδηροδρομική Κληρονομιά» που έγιναν στις Μηλιές και την Κορώπη τον Ιούνιο 2013, υλοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις στις χώρες των εταίρων CHARTS, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Νοτίου Πηλίου:

– Διοργάνωση σεμιναρίου-εργαστηρίου με θέμα «Πληροφόρηση Επισκεπτών» και «Ποδηλασία για Τουρίστες» στο Βίντζεμε Λετονίας, το Σεπτέμβριο 2013.
– Διοργάνωση εργαστηρίου με θέμα «Μάρκετινγκ Τόπου» και Συνεδρίου για τον Πολιτιστικό Τουρισμό και την Οικονομία Εμπειριών στην Πάφο Κύπρου, τον Οκτώβριο 2013.
– Διοργάνωση εργαστηρίου με θέμα «Πολιτιστικές Διαδρομές στη Μαγιόρκα Ισπανίας, το Νοέμβριο 2013.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των προβλεπόμενων από το έργο δράσεων, εντός του χρονοδιαγράμμματος, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου θα συμμετέχει την ερχόμενη εβδομάδα με τον ΕΟΤ, ο οποίος είναι επίσης εταίρος στο έργο CHARTS, στην Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου, από 5 έως 9 Μαρτίου 2014, με στόχο την τουριστική προβολή του Δήμου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, εξετάζεται η δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών στα Καλά Νερά, τις Μηλιές και την Αργαλαστή, σύμφωνα και με τις καλές πρακτικές του έργου CHARTS.

Τέλος, ολοκληρώνεται η παραγωγή τουριστικού βίντεο-ντοκιμαντέρ του Δήμου Νοτίου Πηλίου στο πλαίσιο του έργου CHARTS, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάγδαρη, το οποίο θα προβληθεί στο Νεοχώρι στις 2 Απριλίου 2014 και στο Βόλο στις 9 Απριλίου 2014.

Το διακρατικό έργο CHARTS “Culture and Heritage Added Value to Regional policies for Tourism Sustainability” δηλαδή «Πολιτισμός και Κληρονομιά ως προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή πολιτική για την αειφορία του τουρισμού», στο πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σαν κύριο στόχο την καταγραφή, ανάλυση, ανταλλαγή, βελτίωση, αξιολόγηση και μεταφορά καλών πρακτικών (good practices) στον πολιτισμό, την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και ενσωμάτωση αυτών στις πολιτικές για βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, σε 10 περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την ηγεσία του Δήμου Νοτίου Πηλίου (επικεφαλής εταίρος).

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν αυτοδιοικήσεις, περιφέρειες και οργανισμοί τουρισμού από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Βρετανία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Κύπρο, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία, Ισπανία και Βουλγαρία). Συμμετέχουν επίσης το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network, ECTN) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, το Δίκτυο Ibertur του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

Οι περιοχές που συμμετέχουν στο έργο, πέραν του Νοτίου Πηλίου, είναι η Ουαλία Βρετανίας, το Βένετο Ιταλίας, η Μαγιόρκα Ισπανίας, η Πάφος Κύπρου, το Βίντζεμε Λετονίας, το Μίντλαντ Ιρλανδίας, η ΝΑ Βουλγαρία και η κεντρική Ρουμανία, με έμφαση στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και στις πολιτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από πολύ σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς, όπως η Βενετία και η Πάφος (Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2017) που είναι στη λίστα της Ουνέσκο, προορισμούς μαζικού τουρισμού, όπως η Μαγιόρκα, η Ουαλία και η Δυτική Σουηδία, καθώς και αναδυόμενους προορισμούς, όπως η επαρχία Μίντλαντ Ιρλανδίας, η επαρχία Βίντζεμε Λετονίας, η πόλη Σίμπιου Ρουμανίας (Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007) και η ΝΑ Βουλγαρία με έδρα το Μπουργκάς (Υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2019).

Το έργο CHARTS εφαρμόζει και κεφαλοποιεί τα αποτελέσματα από 3 προηγούμενα Ευρωπαϊκά έργα, ήτοι: ECTN INTERREGIIIC, CultMark INTERREGIIIC και ΧΕΙΡΩΝ (CHIRON) INTERREG IIIB CADSES. Επίσης αξιοποιεί τα αποτελέσματα πρωτοβουλιών της Μονάδας Τουριστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ετήσιου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού (που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κράτος – μέλος της Προεδρίας β’ εξαμήνου κάθε έτος), του Φόρουμ Πολιτισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) και άλλων διακρατικών έργων.

unnamed.jpg

Οι επόμενες δράσεις του έργου είναι:

– Παραγωγή υλικού και εργαλείων ιστοχώρου (web-based tools) για τις καλές πρακτικές (οδηγός, φυλλάδιο, βίντεο σποτ, παρουσίαση).
– Εκπόνηση Σχεδίου Υλοποίησης (Implementation Plan) καλών πρακτικών για την ωρίμανση προτάσεων βιώσιμου τουρισμού προς χρηματοδότηση από τα διαθρωτικά ταμεία της ΕΕ της επομένης προγραμματικής περιόδου (2014-2020) στη κάθε περιοχή των εταίρων.
– Σύνταξη Χάρτας για την συνεισφορά του πολιτισμού και της κληρονομιάς στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και παρουσίασή της στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μονάδα Τουριστικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, Επιτροπή των Περιφερειών) – προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο 2014, με τον ΕΟΤ.
– Απονομή βραβείου για εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής σε προορισμό Πολιτιστικού Τουρισμού.
– Τοπικές εκδηλώσεις διάδοσης στις 10 περιοχές των εταίρων.
– Τελικό Συνέδριο, με διοργάνωση από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network, ECTN) – προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο 2014.

Οι καλές πρακτικές που εξετάζονται στο έργο είναι οι εξής:

1. Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό και μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών εξελίξεων, προστασία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από ακραία καιρικά φαινόμενα, «πρασίνισμα» της εμπειρίας των επισκεπτών.

2. Προσβασιμότητα στην Κληρονομιά: Φυσική και διανοητική πρόσβαση στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, πρόσβαση για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), σήμανση πολιτιστικών σημείων και χώρων, επεξηγηματικές πινακίδες και ενημέρωση με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Αποτελεσματικές Συμπράξεις: Συνεργασία φορέων 1ου και 2ου βαθμού αυτοδιοίκησης και συλλογικών φορέων τουρισμού και πολιτισμού, με αποτελεσματικές συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ΜΚΟ / εθελοντισμού, για αποδοτική διασύνδεση πολιτισμού και τουρισμού με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

4. Κοινωνίες Υποδοχής: Συμμετοχή της κοινωνίας υποδοχής των επισκεπτών στην τουριστική ανάπτυξη με ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, παραδόσεων, φεστιβάλ, και συμμετοχή των τουριστών σε τοπικά δρώμενα με σεβασμό στο περιβάλλον και τα τοπικά έθιμα, δηλαδή αυτό που λέγεται «Υπεύθυνος Τουρισμός».

5. Κριτήρια Ποιότητας: Καθορισμός ποιοτικών κριτηρίων για παρεχόμενες υπηρεσίες, προορισμούς, θέρετρα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, κλπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προαγάγει το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας (European Quality Label) και το έργο CHARTS θα συνεισφέρει σε αυτή την πρωτοβουλία με στόχο οι 10 περιοχές των εταίρων και το Πήλιο να είναι ανάμεσα στους πρώτους προορισμούς που θα απονεμηθεί αυτός ο χαρακτηρισμός ποιότητας. Επίσης συνεισφορά στην πρόταση της ΕΕ για καθιέρωση «Σήματος Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς» (European Heritage Label) σε επισκέψιμους χώρους πολιτισμού μεγάλης πανευρωπαϊκής σημασίας.

6. Πληροφόρηση Επισκεπτών: Παραγωγή ντοκιμαντέρ, βίντεο κλιπ, πολυμέσα, ξενόγλωσσα φυλλάδια, εφαρμογές Διαδικτύου (Ιντερνέτ), χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, youtube), προώθηση κέντρων πληροφόρησης επισκεπτών με έμφαση στο πολιτιστικό τουρισμό όλο το χρόνο.

7. Μάρκετινγκ Τόπου: Εκπόνηση καινοτόμου σχεδίου μάρκετινγκ του τόπου, καθιέρωση μπράντινγκ – ανάδειξη τοπικής ταυτότητας, δράσεις τουριστικής προβολής με δρώμενα, εκθέσεις, εκδηλώσεις για ΜΜΕ, road shows, κλπ.

8. Πολιτιστικές Διαδρομές: Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών και διεκδίκηση ένταξης στις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών (European Institute of Cultural Routes) που εδρεύει στη Λουξεμβούργο.

9. Σιδηροδρομική Κληρονομιά: Διεθνή προβολή παραδοσιακών σιδηροδρόμων, όπως Βόλου-Μηλεών, για προσέλκυση τουρισμού εκτός περιόδου αιχμής και τόνωση τοπικής οικονομίας, σε συνεργασία με εταίρους που έχουν επώνυμα παραδοσιακά τραίνα αντίστοιχα με το Τραινάκι Πηλίου (όπως στη Βόρεια Ουαλία) και αδελφοποίηση ιστορικών σιδηροδρόμων για διεθνή προβολή των περιοχών (πχ Μπανίτις στο Βίντζεμε Λετονίας με έναρξη λειτουργίας το 1903 όπως η γραμμή Άνω Λεχώνια-Μηλιές).

10. Τοπικά προϊόντα και γαστρονομία: Ανάδειξη και προβολή τοπικής κουζίνας και γευσιγνωσίας, χρήση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, υγιεινή διατροφή, παραδοσιακές συνταγές, προβολή τοπικής ταυτότητας μέσω οινο-γαστρονομικού τουρισμού, προώθηση τοπικής κουζίνας για ένταξη στο κατάλογο της Ουνέσκο.

11. Παραδοσιακά Επαγγέλματα: Διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και δεξιοτήτων που τείνουν να εξαφανιστούν και ανάδειξη αυτών σε τουριστική ατραξιόν ως πολιτιστική κληρονομιά.

12. Χρήση Ποδηλάτων σε προορισμούς πολιτιστικού τουρισμού: για βιώσιμη κινητικότητα επισκεπτών σε προστατευμένες περιοχές και προορισμούς φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με χρήση κοινόχρηστων, δημοσίων ποδηλάτων και χρηματοδότηση από χορηγούς.

IMG_3204.jpg

Το έργο CHARTS έχει μεγάλη αξία για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου και μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Οι 12 Καλές Πρακτικές που εξετάζονται στο έργο έχουν ιδιαίτερη αξία στη δυνητική εφαρμογή τους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, όπως όλοι οι εταίροι, πρέπει να εμπλακεί και να ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τουλάχιστον πέντε Καλές Πρακτικές από τις δώδεκα.
Ειδικότερα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου πρόκειται:

– Να μεταφέρει την καλή πρακτική της διατήρησης και προβολής σιδηροδρομικής κληρονομιάς από την Ουαλία στο Νότιο Πήλιο, σχετικά με την αξιοποίηση του παραδοσιακού σιδηροδρόμου Βόλου-Μηλεών για σιδηροδρομικό/πολιτιστικό τουρισμό.
– Να συμμετέχει στην καλή πρακτική σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και στον τουρισμό και την μεταφορά από την Ουαλία στην Περιφέρεια Βάστρα Γκόταλαντ της Σουηδίας.
– Να συμμετέχει στην καλή πρακτική για την προσβασιμότητα στην κληρονομιά.
– Να μεταφέρει την εμπειρία από τους εταίρους Λετονίας, Βουλγαρίας και Κύπρου σε θέματα αποτελεσματικών συμπράξεων φορέων Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και συνεργασιών Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης διαδημοτικών δικτύων.
– Να επωφεληθεί από την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την τοπικής κουζίνας Πηλίου, μέσω της Διεθνούς προβολής από τους διακρατικούς εταίρους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει