Διενέργεια εξετάσεων χορήγησης Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ στις 13 Μαΐου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σας γνωρίζουμε ότι την 13 Μαϊου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Κορωνίου- Νέγρη, Π.Άρεως ).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12-05- 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24213-55501 έως 24213-55507).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει