Διευκρίνιση του Αντιπεριφερειάρχη Αργύρη Κοπάνα με αφορμή δηλώσεις του Αντιδημάρχου X. Τσαμπαζη

«Με έκπληξη παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Βόλου κου Τσαμπάζη , ο οποίος αναφέρθηκε στη «δικαιοδοσία» της Περιφέρειας όσον αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων και προχώρησε σε «παραινέσεις» και «νουθεσίες» σχετικά με τις παρεμβάσεις εκ μέρους της Π.Ε. Ενότητας Μαγνησίας.
Ο κύριος Τσαμπάζης ως πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος και υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας γνωρίζει πολύ καλά ότι η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νυν Περιφερειακή Ενότητα έχει στην αρμοδιότητά της τα Διαδημοτικά ρέματα, όσα δηλαδή διέρχονται από περισσότερους του ενός δήμους.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια είναι υπεύθυνη για τον καθαρισμό των διαδημοτικών ρεμάτων και την αστυνόμευση όλων των ρεμάτων, δηλαδή τον έλεγχο των επιχώσεων και πάσης φύσεως αυθαιρεσιών, των διαφόρων αυθαίρετων έργων μέσα στο ρέμα, της αλλαγής της κοίτης, που διενεργείται από τριμελή επιτροπή της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελιών.
Σύμφωνα με το νόμο 3010/2002 στο άρθρο 5 παράγραφος 2 τα έργα προστασίας των υδατορεμάτων, μελετώνται και εκτελούνται από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού.
Με βάση αυτό η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας είχε κατηγοριοποιήσει σε Δημοτικά και Διαδημοτικά τα ρέματα και είχε αναλάβει τον καθαρισμό των Διαδημοτικών ρεμάτων.
Μετά τον Καλλικράτη και τις συνενώσεις των Δήμων, Διαδημοτικά ρέματα χαρακτηρίζονται τα εξής τέσσερα: Λημνιώνας, Βαζονικόλας, Σπαρτιάς, και Ξηριάς.
Παρόλα αυτά η Περιφέρεια είναι πρόθυμη να συνδράμει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της στον καθαρισμό των χειμάρρων και ρεμάτων, όπως ήδη πράττει σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρόλο που δεν έχει την ευθύνη και είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε συνεργασία και συνεννόηση με τους Δήμους.
Επισημαίνουμε δε ότι σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας «Ο Δήμος υποχρεούται να προστατεύσει τα πάσης φύσεως υδατορέματα στη φυσική τους κατάσταση για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους στο οικοσύστημα της περιοχής, επιτρεπόμενης μόνο της εκτέλεσης των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους, για τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αφού απαγορεύεται κάθε αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης» (ΣΤΕ 2215/2002, 2873/2004).
Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Β. Σποράδων εκτελεί ήδη εργασίες και έχει δρομολογήσει ενέργειες όσον αφορά τον καθαρισμό των χειμάρρων και ρεμάτων.
Συγκεκριμένα,
1) Χείμαρρος Κραυσίδωνας: Ο καθαρισμός του ρέματος γίνεται από 16-09-11 από τη γέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής και προς τα κάτω. Διενεργείται καθαρισμός της κοίτης από ένα φορτωτή και ένα αυτοκίνητο.
2) Ρέμα Ξηριά: Έχει προγραμματιστεί καθαρισμός της φυτικής βλάστησης και των επιφανειακών χωμάτων από ειδικό μηχάνημα. Οι εργασίες ξεκινούν από Δευτέρα 26 /9 /2011.
3) Ρέμα Αναύρου: Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών στον Κραυσίδωνα, τα μηχανήματα μεταφέρονται στον Άναυρο προκειμένου να πραγματοποιήσουν καθαρισμό των φερτών υλικών.
4) Χείμαρρος Βρύχωνας: Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στον Άναυρο, θα ακολουθήσει καθαρισμός στον Χείμαρρο Βρύχωνα.
5) Πλατανόρεμα: Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού.
Σε κάθε περίπτωση εκείνο, που προέχει είναι να γίνει το καλύτερο δυνατό από όλους μας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θέματος του καθαρισμού των ρεμάτων και όχι να επιρρίπτουμε αβασάνιστα, άδικα και αδιάκριτα ευθύνες, πετώντας το μπαλάκι ο Δήμος στην Περιφέρεια».
Μπορεί επίσης να σας αρέσει