Διευκρινίσεις για την καταπολέμηση του δάκου σε ελαιοκομικές περιοχές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων σε συνέχεια του από 6-6-2016 εκδοθέντος δελτίο τύπου, το οποίο ενημέρωνε τους ελαιοπαραγωγούς των ελαιοκομικών περιοχών Δ.Κ. Σούρπης, Τ.Κ. Δρυμώνος, Τ.Κ. Αμαλιάπολης, Τ.Κ. Πτελεού, Τ.Κ. Αχιλλείου και Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου ότι ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων» για τις παραπάνω περιοχές απέβηκε άγονος, καθότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά οικονομικού φορέα, διευκρινίζει τα εξής:

Μέχρι την ανάθεση της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στους αναδόχους που θα αναδειχθούν στα πλαίσια της υπό έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από την Ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και υπό την προϋπόθεση της υποβολής προσφορών και της κατακύρωσής τους, η Υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους ελαιοπαραγωγούς να αποφασίζουν για την καταπολέμηση του δάκου με επιτρεπόμενα μέσα της επιλογής τους και δικές τους δαπάνες, αξιοποιώντας τα πληροφοριακά στοιχεία του δικτύου δακοπαγίδων αναφορικά με την εξέλιξη του αριθμού των συλλαμβανόμενων ακμαίων του δάκου, την αναλογία φύλου και την αναπαραγωγική τους ωριμότητα σε συνδυασμό με την επίδραση των επικρατουσών συνθηκών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, που θα ανακοινώνονται με νεότερα δελτία τύπου μετά την εγκατάσταση του δικτύου δακοπαγίδων από τον ανάδοχο εργολάβο.

Σύμφωνα με το 2ο τεχνικό δελτίο της Ομάδας Έργου Δακοκτονίας της Υπηρεσίας μας διαπιστώνεται πρωιμότητα στην καρπόδεση τουλάχιστον κατά είκοσι ημέρες ως συνέπεια της πρωίμησης της ανθοφορίας. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συντελεστεί σκλήρυνση του πυρήνα της ελιάς και κατά συνέπεια ο ελαιόκαρπος δεν είναι ελκυστικός επί του παρόντος για το δάκο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει