Διοργάνωση σεμιναρίου από την ΕΕΤΕΜ Μαγνησίας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και σύνταξη της νέας Υ.Δ.Ε».
Μετά την εκπνοή της παράτασης που δόθηκε από το Υπουργείο από την 1η Νοεμβρίου 2011 ισχύει μόνο η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Υ.Δ.Ε.).
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ./ΠΤ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς της για ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών της διοργανώνει διήμερο σεμινάριο με θέμα «Έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και σύνταξη της νέας Υ.Δ.Ε».
Το σεμινάριο θα έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) ωρών , και θα περιλαμβάνει:
1. ΕΛΟΤ HD 384 – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
Επιγραμματική ανάλυση του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 με πλήρη αναφορά στην σχετική Νομοθεσία που αναφέρεται στην εφαρμογή του.
Ασφάλεια των εγκαταστάσεων και πρωτόκολλα ελέγχου – επανελέγχου.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη με βάση το ΦΕΚ Β 844/ 16.5.2011
Ι) Συμπλήρωση – Ανάλυση του εντύπου
ΙΙ) Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κατά Κ.Ε.Η.Ε με βάση το ΦΕΚ Β 844/ 16.5.2011. Συμπλήρωση – Ανάλυση.
4. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά HD 384 με βάση το ΦΕΚ Β 844/ 16.5.2011. Συμπλήρωση – Ανάλυση.
5. Μετρήσεις σε πραγματικό περιβάλλον εγκατάστασης με χρήση οργάνου
ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/11 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2011 ΑΠΟ ΩΡΕΣ 17.30-21.30 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΥ) , ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 – 4ος Όροφος , ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ/ΠΤ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει