Δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου στις περιοχές Νέας Ιωνίας, Πινακατών και Πάλτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές, τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των παρακάτω περιοχών ότι κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με τα ποσοστά και βιολογικά χαρακτηριστικά του δακοπληθυσμού που προέκυψε από τις πληροφορίες του δικτύου παγίδων (αριθμό ακμαίων, την αναλογία φύλλου και ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων του δάκου της ελιάς), τις επικρατούσες και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα), καθώς και την φυσική κατάσταση του αναρτημένου ελαιοκάρπου.
Ειδικότερα, διενεργείται δολωματικός ψεκασμός στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα των αναδόχων εργολάβων ψεκασμών για τις παρακάτω περιοχές, ήτοι:
στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου, θα ψεκαστούν ο οικισμός Κλήμα, στις 16/9/2016 η τοποθεσία Λουζίνικο, στις 17/9/2016 η τοποθεσία Κογιάτικα, στις 18/9/2016 η Τοπική Κοινότητα Μελισσιάτικων και στις 19/9/2016 η τοποθεσία Κάκαβος
στη Δημοτική Ενότητα Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου στη Δημοτική Κοινότητα Πινακατών, θα ψεκαστούν στις 15/9/2016 η τοποθεσία Καρδασάκι, στις 16/9/2016 οι τοποθεσίες Τσοχάκι και Αγρεπού, στις 17/9/2016 η τοποθεσία Γαλατσίδα, στις 18/9/2016 η τοποθεσία Ρέμματα, στις 19/9/2016 η τοποθεσία Βελανιδιά και στις 20/9/2016 οι τοποθεσίες Αναστασέικα και Τσαχράκι
στη Δημοτική Ενότητα Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Τοπική Κοινότητα Πάλτση, θα ψεκαστούν στις 15/9/2016 οι τοποθεσίες Σταμλέικα, Μελανή, Κουταντέλια, Μπουλογνέικα, Ζουνέικα και Πανταζέικα και στις 16/9/2016 οι τοποθεσίες Καμτσέλι, Κάμπος, Ταράτσα, Αμαδαρή, Καλάμι, Γιακουδάκι, Μουρτίρα, Σιδηρέικα, Κουρέικα και Άγιος Ταξιάρχης.
Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα και δεν θα διαρκέσει πέραν των οκτώ (8) ημερών συνολικά, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της αριθ. 2/2016 προκήρυξης της Υπηρεσίας μας για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού του δάκου της ελιάς.
Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβαση τοπικά της θερμοκρασίας αέρα τους 28οC ή επικράτηση ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία μας και διακόπτεται ο ψεκασμός.
Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).
Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να συμμετέχουν και να καθοδηγούν τα συνεργεία ψεκασμού για την αποτελεσματική πραγματοποίηση του έργου τους. Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω περιοχές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει