Δυσοίωνες προβλέψεις για τις συντάξεις από την Κομισιόν
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021, 10:01

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Διεύρυνση του συνταξιοδοτικού χάσματος, ανάμεσα στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στις πραγματοποιούμενες προβλέψεις για τις συντάξεις, προβλέπει, για το άμεσο μέλλον η Επίτροπος McGuinness, σε χθεσινή της απάντηση προς τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη και Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνο!

Με άλλα λόγια, στην απάντηση της η Επίτροπος προβλέπει ότι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού στην ΕΕ, η επάρκεια των συντάξεων των ευρωπαίων πολιτών κινδυνεύει και ως μόνη λύση προβάλλεται, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της «Αρχής 15», με βάση τα οποία καταργείται η κρατική υποχρέωση και ευθύνη για κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών παροχών, που πλέον εξατομικεύονται και εμπορευματοποιούνται.

Στην ερώτηση τους, ωστόσο, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ είχαν εύστοχα επισημάνει ότι, με την εφαρμογή στην Ελλάδα της Οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν, το δικαίωμα στη σύνταξη μετατρέπεται από συλλογικό κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό.

Είχαν δε καλέσει την Κομισιόν να τοποθετηθεί στο γεγονός ότι αποδεδειγμένα η εφαρμογή κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, που η ίδια προωθεί, οδηγεί σε μεγάλες απώλειες στο εισόδημα των συνταξιούχων, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να δουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται.

Ακολουθεί ολόκληρη η «διαφωτιστική» απάντηση της Επιτρόπου και το πλήρες κείμενο της ερώτησης των δύο ελλήνων ευρωβουλευτών.

Απάντηση της κ. McGuinness

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(18.11.2021)

Ο πληθυσμός της ΕΕ γηράσκει και, εάν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα, το συνταξιοδοτικό χάσμα ανάμεσα στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στις πραγματοποιούμενες προβλέψεις για συντάξεις θα διευρυνθεί.

Η εύρυθμη λειτουργία των κρατικών συντάξεων, οι οποίες συμπληρώνονται από τις επαγγελματικές και ατομικές συντάξεις, παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των πολιτών της ΕΕ. Η αρχή 15 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) διακηρύσσει το δικαίωμα σε επαρκή σύνταξη και σε εισόδημα για ηλικιωμένους. Όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για τον ΕΠΚΔ, η ΕΕ στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για τη διασφάλιση επαρκών συντάξεων και ελάχιστου εισοδήματος μέσω της ενωσιακής νομοθεσίας, της ενωσιακής χρηματοδότησης, της παρακολούθησης και της ανάλυσης, καθώς και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Η ΕΕ παρακολουθεί και αναλύει την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών μελών στις εκθέσεις για την επάρκεια των συντάξεων.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), και ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων εργαλείων με τα οποία παρακολουθείται η επάρκεια των συντάξεων των πολιτών της ΕΕ, η Επιτροπή επεξεργάζεται πίνακες που θα παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και για τα ατομικά συστήματα παρακολούθησης των συντάξεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, δίνοντας στους πολίτες μια γενική εικόνα του δυνητικού συνταξιοδοτικού εισοδήματός τους. Επιπλέον, η Επιτροπή ακολουθεί στρατηγική που ενισχύει την πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στο εισόδημα από επικουρικές συντάξεις. Προσφέροντας στους καταναλωτές μια νέα πανευρωπαϊκή επιλογή για συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) αποτελεί σημαντικό βήμα που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αποταμιεύουν καλύτερα και να επενδύουν για τη συνταξιοδότησή τους.

Τέλος, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση των καθιερωμένων πρακτικών αυτόματης ένταξης στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα με σκοπό την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη που εξετάζουν ήδη την εισαγωγή τέτοιων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο.

Kostas Papadakis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, 11 Αυγούστου 2021

Η Κυβέρνηση της ΝΔ κλιμακώνει την επίθεση και στα κοινωνικά ασφαλιστικά δικαιώματα, μετά το χτύπημα του 8ώρου, με το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, στρώνοντας τον δρόμο για τζογάρισμα των επικουρικών συντάξεων, σε «επενδυτικά προϊόντα μικρού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου». Πρόκειται για εφαρμογή του αντιλαϊκού Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της «Αρχής 15», με βάση τα οποία καταργείται η κρατική υποχρέωση και ευθύνη για κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών παροχών, που πλέον εξατομικεύονται και εμπορευματοποιούνται.

Πρόκειται για συνέχεια και συμπλήρωμα του αντιδραστικού νόμου ΣΥΡΙΖΑ, για διαχωρισμό των συντάξεων σε «εθνική» ύψους 384€ και ανταποδοτική, καθώς από τον Ιανουάριο του 2022 με τον «ατομικό κουμπαρά» οι ανταποδοτικές εισφορές των εργαζομένων θα μετατρέπονται σε κεφάλαιο για επενδύσεις.

Με την εφαρμογή στην Ελλάδα της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν, το δικαίωμα στη σύνταξη μετατρέπεται από συλλογικό κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στο γεγονός ότι αποδεδειγμένα η εφαρμογή κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, που η ίδια προωθεί:

οδηγεί σε μεγάλες απώλειες στο εισόδημα των συνταξιούχων, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να δουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται, και ενισχύει τα αδιέξοδα των συνταξιούχων που με απάνθρωπο τρόπο εξαναγκάζονται, ολοένα και περισσότεροι, να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματά τους;

αποτελεί νέα προκλητική στήριξη επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, κάτι που σηματοδοτεί τεράστιες αρνητικές συνέπειες και απώλειες για τους εργαζόμενους;Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει