Δύναμη Βόλου: Κόστος απευθείας ανάθεσης μελέτης κυκλικών κόμβων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Κύριε Πρόεδρε,

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξή μας καταψήφισε (για δεύτερη φορά) την απευθείας ανάθεση μελέτης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για 5 κυκλικούς κόμβους με κόστος 25000 ευρώ περίπου. Ενώ συμφωνούμε στην κατασκευή των κυκλικών κόμβων και του συγκεκριμένου έργου, διαφωνήσαμε καθέτως με την πρακτική να δίδεται ανάθεση για σύνταξη μελέτης αυτών των κόμβων (ακόμη και με την ανάθεση ύστερα από διαγωνισμό της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής), ενώ διαφαίνεται ξεκάθαρα από δημοσιεύματα του Τύπου ότι η εν λόγω μελέτη έχει εν τοις πράγμασι ολοκληρωθεί από το Πανεπιστήμιο ήδη από το 2013. Στην ουσία, το Πανεπιστήμιό μας, φαίνεται να « πουλά » στο Δήμο έτοιμες μελέτες, απότοκες του ερευνητικού του έργου στο οποίο ούτως ειδάλλως είναι ταγμένο και μάλιστα πληρωμένο από πόρους της Πολιτείας.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή :

1. Γνωρίζει ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η εν λόγω μελέτη του Πανεπιστημίου φαίνεται να είναι ολοκληρωμένη ήδη από το 2013 ;

2. Ανταποκρίνεται το κόστος της ανάθεσης στην πραγματική μελέτη ή έρευνα που θα κάνει το Πανεπιστήμιο από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης ;

3. Οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και η Υπηρεσία Προγραμματισμού ήσαν σε αδυναμία να εκπονήσουν τη συγκεκριμένη μελέτη και να προετοιμάσουν το φάκελο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή και από ιδίους πόρους ;

4. Τι προτίθεται να πράξει η Δημοτική Αρχή ώστε να διασφαλιστεί ότι η Υπηρεσία Προγραμματισμού και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες καρπώνονται την τεχνογνωσία, το «know how» για την μελέτη και κατασκευή κυκλικών κόμβων ώστε στο μέλλον οι Υπηρεσίες και τα στελέχη του Δήμου να είναι σε θέση αυτονόμως και χωρίς εξωτερικούς συμβούλους, άρα και δίχως επιπλέον κόστος για το Δήμο, να προχωρούν και στην μελέτη και στην ολοκλήρωση κυκλικών κόμβων οι οποίοι αποδεικνύονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμότατοι για την καλύτερη συγκοινωνία και προσπελασιμότητα των πόλεων ;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει