Δύναμη Βόλου: Χλωρίωση νερού σε Μακρινίτσα και Πορταριά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Κύριε Πρόεδρε,

Με έγγραφό της από 16/4/2015, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας ζήτησε από την Δημοτική Αρχή να προβεί, μεταξύ άλλων, σε απολύμανση-χλωρίωση του νερού στις δεξαμενές σε Μακρινίτσα και Πορταριά, και τοποθέτηση αισθητήρα ελέγχου της χλωρίωσης και έλεγχος με συνεχείς μετρήσεις. Η ίδια Υπηρεσία ζητά ειδικώς, εκτός από τη χλωρίωση, τις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες και έργα :

Τακτικό και αποτελεσματικό καθαρισμό των δεξαμενών,
Καθαρισμό των πηγών και στα μέτρα προστασίας αυτών για την
απομάκρυνση φερτών υλικών,
Παρακολούθηση δικτύου ύδρευσης, με συνεχείς αναλύσεις και καταγραφή αποτελεσμάτων.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή :

Πότε έλαβε χώρα ο τελευταίος καθαρισμός δεξαμενών και πηγών στις Δημοτικές Ενότητες Μακρινίτσα και Πορταριά ;

Δεδομένου ότι η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας ζητά, εκτός από την χλωρίωση ως έκτακτο μέτρο, και το καθαρισμό δεξαμενών και πηγών, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και έργα προτίθεται να προβεί η Δημοτική Αρχή, και λόγω του επείγοντος και σημασίας του ζητήματος για του πολίτες ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών αυτών ;

Η παράταξή μας θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έργα καθαρισμού δεξαμενών και πηγών στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες, με σκοπό να επιτευχθεί η εξάλειψη μικροβιακού φορτίου από το πόσιμο νερό και να αποφεύγεται η χλωρίωση του νερού, η οποία σημαίνει υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, αλλά η χλωρίωση να αποτελεί ένα έσχατο και ύστατο προσωρινού χαρακτήρα μέτρο μέχρι την εξάλειψη του μικροβιακό φορτίου από το πόσιμο νερό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει