Δύο δεσμευτικές προσφορές για τη συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων Galaxy


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020, 10:55

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη συναλλαγή Galaxy, η οποία αφορά στην τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, έλαβε δύο δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές.

Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων – με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ – καθώς και την πώληση ποσοστού έως 100% της εταιρείας διαχείρισης Cepal. Και για τις τρείς ανωτέρω τιτλοποιήσεις έχουν υποβληθεί από την Τράπεζα αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, ύψους 3,7 δισ. ευρώ, για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη συναλλαγή Galaxy, εν μέσω της δύσκολης αυτής συγκυρίας, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και επιβεβαίωση της σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης από την διοικητική ομάδα της Alpha Bank.

Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της για τη συναλλαγή Galaxy.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020, 10:55

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει