Δ. Κολυνδρίνη: Κατάλληλα τα νερά των ακτών του Βόλου για κολύμβηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών

Από το Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κ. Κολυνδρίνη, και σε συνέχεια του από 16-05-2015 Δελτίο Τύπου, με αφορμή περιστατικό βλάβης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ ανακοινώνεται ότι:

Αυθημερόν μετά την ενημέρωση των υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στις 11-05-2015 από τη ΔΕΥΑΜΒ για τεχνική βλάβη στο ένα από τα τέσσερα αντλητικά συγκροτήματα μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων στο θαλάσσιο αποδέκτη, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το έγγραφό της, μικρό μέρος της παροχής επεξεργασμένου λύματος και για ορισμένες μόνο ώρες της ημέρας, να διοχετεύεται μέσω του αγωγού υπερχείλισης του αντλιοστασίου στο χείμαρρο ΞΗΡΙΑ, δόθηκε εντολή, πέραν των αρμοδιοτήτων του, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, σε διαπιστευμένο εργαστήριο για λήψη δειγμάτων από την περιοχή της υπερχείλισης των λυμάτων. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους προσομοιάζουν με αυτά των ανεπεξέργαστων λυμάτων και δεν πρόκειται για επεξεργασμένα λύματα όπως κατηγορηματικά δηλώνονταν στο έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα και στην επεξεργασία των λυμάτων εντός της εγκατάστασης επεξεργασίας, γεγονός για το οποίο δεν ενημερώθηκαν ουδέποτε οι αρμόδιες υπηρεσίες των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. Για τα αποτελέσματα αυτά ενημερωθήκαμε σήμερα δεδομένου ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την ανάλυση συγκεκριμένων παραμέτρων είναι τουλάχιστον πέντε ημέρες (BoD5)

Επίσης, σήμερα ολοκληρώθηκε και η ανάλυση των δειγμάτων που λήφθηκαν από τις πλησιέστερες ακτές κολύμβησης στις 15-05-2015 ημέρα Παρασκευή, δεδομένου ότι για τις απαιτούμενες μικροβιολογικές αναλύσεις απαιτείται χρόνος περίπου 48 ωρών. Εξ ου και η σύσταση προς τους πολίτες για αποφυγή της κολύμβησης. Με την υγεία των πολιτών δεν παίζουμε. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας. Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Τα δείγματα αυτά λήφθηκαν κατ’ εντολή της Δ/νσης Υγείας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, μετά από νέο έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες των Π.Ε. διακοπή ηλεκτροδότησης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (μιας περίπου ώρας) η οποία δημιούργησε προβλήματα στην επεξεργασία που επιβάρυνε την ποιότητα εκροής του μικρού μέρους της παροχής που διοχετεύεται μέσω του αγωγού υπερχείλισης του αντλιοστασίου στο ΞΗΡΙΑ. Σύμφωνα δε με το ίδιο έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ, μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της επεξεργασίας, η ποιότητα της εκροής επανήλθε στα προ της διακοπής επίπεδα.

Επισημαίνεται ότι:
Τα αναφερόμενα στο έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ στις 11-05-2015 για παροχή επεξεργασμένου λύματος, που διοχετεύεται μέσω του αγωγού υπερχείλισης του αντλιοστασίου στο χείμαρρο ΞΗΡΙΑ, είναι αναντίστοιχα με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας σύμφωνα με τα οποία τα χαρακτηριστικά τους προσομοιάζουν με αυτά των ανεπεξέργαστων λυμάτων.

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων:
· Η ΔΕΥΑΜΒ είναι υπεύθυνη εκτός από την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων να ενημερώνει και το κοινό ώστε να μην χρησιμοποιούνται οι τυχόν ρυπασμένες παραλίες. Αυτό συνεπάγεται ότι οι δειγματοληψίες για την ποιότητα των νερών των πλησιέστερων ακτών κολύμβησης του Π.Σ. Βόλου θα πρέπει να διενεργούνται με ευθύνη της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία γνωρίζει πότε δημιουργείται το πρόβλημα, το είδος του προβλήματος και πότε θα είναι εφικτή η αποκατάστασή του.
· Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εφεδρεία αντλιών από τη ΔΕΥΑΜΒ, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και έγκαιρα αυτού του είδους προβλήματα.

Όσον αφορά στην ποιότητα των νερών των ακτών κολύμβησης καταδεικνύεται από τα πρώτα αποτελέσματα ότι είναι κατάλληλα προς χρήση από τους λουόμενους. Παρόλα αυτά οι δειγματοληψίες θα εντατικοποιηθούν και θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της βλάβης και το κοινό θα ενημερώνεται συνεχώς με νέα δελτία τύπου.

Η Περιφερειακή Ενότητα ως εποπτεύουσα Αρχή ενήργησε με υπερβάλλουσα ευαισθησία, άμεσα και υπεύθυνα, έχοντας γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει