Δ. Τζήκα: Κατάργηση των αναδρομικών εξοντωτικών αυξήσεωντων ασφαλιστικών εισφορών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η διαρροή στον Τύπο της αρνητικής απόφασης του ΣτΕκατά της προσφυγής του ΤΕΕ για την αναστολή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 3986/11, που προβλέπει τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ (Ελεύθερος τύπος, 19.03.2015), έχει εύλογα δημιουργήσει έντονη ανησυχίασε χιλιάδες ασφαλισμένους μηχανικούς.

Οι ασφαλισμένοιπλέον αδυνατούννα καλύψουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, λόγω της αυξανόμενης ανεργίας και ύφεσης στους κλάδους δραστηριοποίησής τους. Η κατάσταση αυτή οξύνεται περαιτέρω με την επιβολή των αυξήσεωνμε υποχρεωτική ένταξη ανά τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Τις διατάξεις αυτές είχαν ψηφίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε στενό συντονισμό με τη ηγεσία του ΕΤΑΑ, και η εφαρμογή των οποίων είχε παγώσει λόγω των κινητοποιήσεων των μηχανικών και των φορέων τους το προηγούμενο διάστημα. Υπογραμμίζεται, όμως, ότι πριν ακόμα εκδικαστεί η προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣτΕ, επιβλήθηκε η εφαρμογή των αυξήσεων τον Μάιο του 2014, από τον τότε αρμόδιο Υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, ενώ στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε όλη την προηγούμενη περίοδο και ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ.

Υπενθυμίζεται δεγια το συγκεκριμένο θέμα, όπως είχε διαπιστωθεί και από Αναλογιστική Μελέτη του ΤΕΕ, ότι η αύξηση των εισφορών θα οδηγήσει τον Ασφαλιστικό Φορέα σε ελλειμματική τροχιά ενώ και η Νομική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ είχεαποφασίσει ότι υφίσταται σοβαρό πρόβλημα εφαρμογής της διάταξης για την Ειδική Προσαύξηση.

Σημαντικό ζήτημα, επίσης, έχει ανακύψει με τις οφειλές των εισφορώντων ασφαλισμένων για τον κλάδο υγείας, αφού οι ασφαλισμένοι που τις οφείλουν δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη το διάστημα αδυναμίας πληρωμής τους, και άρα καλούνται να πληρώσουν για παροχή που δεν λάμβαναν. Το γεγονός αυτόεπιβεβαιώνεται και από τη γνωμοδότηση του Α. Μανιτάκη, το 2014, για το ίδιο ζήτημα στον ΟΑΕΕ, με την οποία αποδεικνύονται παράνομες χρεώσεις στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίες αφορούν τις εισφορές και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επειδή αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 40.000 μηχανικοί παραμένουν ανασφάλιστοι λόγω της αδυναμίας τους να αντεπεξέλθουν στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

Επειδή τα χρονικά περιθώρια έως την έκδοση των ειδοποιητηρίων για το Α εξάμηνο του 2015 στενεύουν και χιλιάδες μηχανικοί έρχονται πλέον αντιμέτωποι με την εφαρμογή ενός νόμου που τους υποχρεώνει να καταβάλουν αυξημένες τις ασφαλιστικές εισφορές 8 εξαμήνων.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

1. Θα καταργήσει τις προβλέψεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα), που προβλέπουν την αύξηση των εισφορών και την υποχρεωτική άνοδο κατηγορίας για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις αναδρομικές αυξήσεις;
2. Θα μεριμνήσει για τον συμψηφισμό των αυξημένων εισφορών, όσων μηχανικών τις έχουν ήδη έχουν καταβάλει, με τις επόμενες;
3. Θα μεριμνήσει για τη διαγραφή των οφειλών που προκύπτουν από τις εισφορές για τον κλάδο υγείας για τους ασφαλισμένους οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν για παροχή που δεν λάμβαναν;
4. Θα μεριμνήσει ώστε οι ασφαλισμένοι που θα επιθυμήσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία, να ενταχθούν στη βάση των παλαιών χαμηλότερων εισφορών;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει