Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η στρατηγική για την ένταξη των ΡΟΜΑ στη Θεσσαλία

Κώστας Αγοραστός: «Στρατηγική που χαράχθηκε στο πλαίσιο της πάγιας θέσης της Περιφέρειας για ιδιαίτερη μέριμνα και στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων»

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την στήριξη των ΡΟΜΑ μέσα από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μέσω της περιφερειακής στρατηγικής που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το απόγευμα της Παρασκευής. Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός «η στρατηγική αυτή χαράχθηκε στο πλαίσιο της πάγιας θέσης της Περιφέρειας για ιδιαίτερη μέριμνα και στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων».

«Ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία όπου η κοινωνία και οι πολίτες της έχουν υποστεί ζημιά, συνέχισε ο κ. Αγοραστός, αποτελεί χρέος και ηθική υποχρέωση για την Περιφέρεια Θεσσαλίας να αξιοποιήσει κάθε χρηματοδοτικό και θεσμικό «εργαλείο» που της παρέχεται και μέσα από σωστό προγραμματισμό, σχέδιο και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να προσφέρει βοήθεια σε ειδικές ομάδες συμπολιτών μας που έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως οι ΡΟΜΑ. Σ’ αυτό το πλαίσιο η στρατηγική για την ένταξη των ΡΟΜΑ στη Θεσσαλία μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, θα επιχειρήσει να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες και να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των ΡΟΜΑ μέσα από το τρίπτυχο της εξασφάλισης των στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης, της κοινωνικής παρέμβασης στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής χειραφέτησης. Ήδη στο ΕΣΠΑ 2007 – 2014 έχουμε εντάξει έργα στις ευαίσθητες περιοχές που βελτιώνουν τη ζωή και θωρακίζουν τη δημόσια υγεία, όπως έργα αποχέτευσης, ύδρευσης και κοινωνικοϊατρικά κέντρα».

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ

Η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να αναπτύξει Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Η Εθνική Στρατηγική ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2011.

Ο Στρατηγικός Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και η δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, Ελλήνων και αλλοδαπών που διαβιούν νόμιμα στη χώρα.

Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος αναλύεται σε τρεις επιμέρους γενικούς στόχους:

1. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»
2. Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης)
3. Ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των Ρομά.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η εγκριθείσα στρατηγική για τη Θεσσαλία αποτελεί την επικαιροποίηση της αντίστοιχης εκπονηθείσας από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας το 2012. Σημειώνεται ότι το 2012 η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν μία από τις τρεις πιλοτικές Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες προχώρησαν σε εκπόνηση Περιφερειακών Στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά.

Για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής λήφθηκαν υπόψη και έγιναν τα ακόλουθα :
μελέτες που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Γ΄ ΠΕΠ στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης,
ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους Δήμους με οικισμούς Ρομά, στις κοινότητες Ρομά και στην Ομοσπονδία Θεσσαλίας το 2012,
επιμέρους επιτόπιες συνεργασίες στους οικισμούς και τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα,
συνεργασία με φορείς που έχουν εργαστεί και γνωρίζουν τα θέματα των Ρομά (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπουργείο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν οι πληθυσμοί των ΡΟΜΑ στη Θεσσαλία ανά Περιφερειακή Ενότητα και δήμους έχει ως εξής:

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας στη Θεσσαλία, έλαβε υπόψη της την Περιφερειακή Στρατηγική για την ένταξη των Ρομά, τόσο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όσο και στο σχεδίασμά και τις δράσεις που περιλαμβάνει, είτε αυτές αφορούν αποκλειστικά στον πληθυσμό Ρομά είτε γενικότερα στις ομάδες πληθυσμού που αφορά η Στρατηγική.

Η «Στρατηγική» είναι λοιπόν σε πλήρη συνέργεια και συμπληρωματικότητα με την Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας στη Θεσσαλία. Θα αποτελέσει τη βάση για την προώθηση έργων και δράσεων για την Ένταξη των Ρομά, τόσο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020(ΠΕΠΘ), όσο και σε λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα περιόδου 2014-2020 αλλά και σε κάθε άλλη δυνητική πηγή χρηματοδότησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει