Εγκρίθηκε ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου για το 2013

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου για τη νέα χρονιά. Η έγκρισή του δίνει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει στη λήψη των προβλεπόμενων αναγκαίων αποφάσεων από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει την πλήρη οικονομική του λειτουργία για το 2013, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Από τη Δημοτική Αρχή εκφράζεται ικανοποίηση για τη σκληρή δουλειά και την αποδοτικότητα των Υπηρεσιών, ώστε να υπάρξε, και μάλιστα σε διάστημα λίγων ημερών, το θετικό αποτέλεσμα της έγκρισης του προϋπολογισμού, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου.

Η μέχρι πρόσφατα αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ν. Οικονόμου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η χρηστή διοίκηση και το σημαντικό επίπεδο οικονομικής εξυγίανσης που πέτυχε ο ενιαίος Δήμος τα δύο προηγούμενα χρόνια, η εμφάνιση πραγματικών μεγεθών, η εξόφληση σημαντικού μέρους οφειλών και η κατάρτιση ενός ρεαλιστικού ετήσιου προγράμματος δράσης είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρτιση ενός πραγματικού προϋπολογισμού, ανταποκρινόμενου πλήρως στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς και την άμεση και χωρίς προβλήματα έγκρισή του.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, κυρίως όμως στην Οικονομική, που, με πνεύμα υπευθυνότητας και συνεργασίας, εργάστηκε συντονισμένα, τόσο τα Τμήματά της μεταξύ τους όσο και με τη Δ/νση Προγραμματισμού, για την ασφαλή και επιτυχή κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού. Το αποτέλεσμα απεικονίζει τη σκληρή δουλειά των δύο προηγούμενων ετών, αλλά και την προσεκτική προετοιμασία από το καλοκαίρι του 2012 και εξής, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διαφαινόμενες αλλαγές που μεθόδευε η κεντρική διοίκηση για τα οικονομικά των ΟΤΑ».

Ο νέος αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Η. Ξηρακιάς, επισήμανε ότι: «Έχοντας πλέον την έγκριση του προϋπολογισμού, η Οικονομική Υπηρεσία θα προωθήσει τις αμέσως επόμενες μέρες τις διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων ανατροπής δεσμεύσεων από την Οικονομική Επιτροπή και τη συνακόλουθη αναμόρφωση από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να είναι δυνατή, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, η έναρξη της πλήρους οικονομικής λειτουργίας του Δήμου για το 2013.

Ο νέος προϋπολογισμός εγγυάται τη σταθερή και ανοδική πορεία του Δήμου, ώστε, αν δεν υπάρξει δραματική ανατροπή στην οικονομική κατάσταση της χώρας, ο Δήμος να είναι σε θέση, και τις ανελαστικές του δαπάνες να εξυπηρετεί και να αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό αναπτυξιακό εργαλείο. Οδηγός μας για την αποτελεσματική υλοποίηση του προϋπολογισμού θα είναι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης που αποτυπώνει το κόστος λειτουργίας κάθε Υπηρεσίας, και η νέα οργανωτική δομή του Δήμου. Αυτό το στόχο εξυπηρετούν και οι συσκέψεις που πραγματοποιούνται τις μέρες αυτές με όλες τις υπηρεσίες».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει