ΕΔΜΥΔΑΣ προς δήμαρχο Βόλου: Να ανακαλεστεί ο ορισμός του κ. Ιωάννη Τσιώνα ως Τεχνικού Ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Ορισμός του κ. Ιωάννη Τσιώνα ως Τεχνικού Ασφαλείας στο Δ.Βόλου

ΣΧΕΤ:
α) Το με αριθ. πρωτ. 129180/18-10-1013 έγγραφο του Προϊσταμένου του τμήματος Συντηρήσεων
β) Τα με αριθ. πρωτ. 134269/31-10-2013 και 147760/4-12-2013 έγγραφα του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
γ) 125211/10-10-2013 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε Τεχνικός Ασφαλείας του Δήμου ο Τσιώνας Ιωάννης
δ) Το αριθ. πρωτ. 2435/10-1-2014 έγγραφο του Δημάρχου Βόλου περί εντολής ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.
ε) Το με αριθ. πρωτ. 1/16-1-2014 έγγραφο του Τσιώνα Ιωάννη προς την ΕΜΔΥΔΑΣ Μαγνησίας
Με την (γ) σχετική απόφαση Δημάρχου ανατίθενται στον Τσιώνα Ιωάννη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του τμήματος Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου.
Αντιτιθέμεθα στην απόφαση αυτή, για τους παρακάτω λόγους:
  1. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης και πολυπλοκότητας του αντικειμένου του Τεχνικού Ασφαλείας αλλά και λόγω της αυστηροποίησης και της διεύρυνσης του πειθαρχικού δικαίου που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4093/12 και δημιουργεί σοβαρές και απολύτως άδικες βλάβες, σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας Διπλ. Μηχανικών, ο κίνδυνος σοβαρών οικονομικών και υπηρεσιακών επιπτώσεων που θα έχει σε περίπτωση νομικής δίωξής του ο Κος Τσιώνας (κινδυνεύει άμεσα η επαγγελματική υπόστασή του), είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με το ύψος του μισθού του Δημοσίου Υπαλλήλου.
  1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 3850 /2010 για τους κλάδους με α/α 18 (κατεδαφίσεις , εκσκαφές, κατασκευές κτιρίων, εγκαταστάσεις εντός κτιρίων, εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων) και 19 (Δημόσια έργα αυτεπιστασίας) και δεδομένης της εκτέλεσης στο Δήμο Βόλου δημοσίων έργων αυτεπιστασίας με το παραπάνω αντικείμενο, οι επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας είναι αποκλειστικά οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί, οι διπλωματούχοι αρχιτέκτονες μηχανικοί και οι πτυχιούχοι πολιτικών δομικών έργων ή έργων υποδομής.
  1. Δεδομένης της διάρθρωσης των Υπηρεσιών του Δ. Βόλου, της στελέχωσης και του αντικειμένου τους σύμφωνα και με την επίσημη γνώμη των προϊσταμένων του, οι οποίοι είναι μέλη μας -έγγραφα (α) και (β) , άποψή μας είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της θέσης του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Βόλου από υπάλληλο του.
Μετά από σχετική συζήτηση και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Μαγνησίας,

Απαιτούμε
την ανάκληση της υπ’ αριθ. 125211/10-10-2013 απόφασης Δημάρχου (γ) σχετικό) και την ακύρωση του υπ’ αριθ. πρωτ. 2435/10-1-2014 εγγράφου του Δημάρχου (δ) σχετικό) για τους λόγους που αναλύουμε παραπάνω, προτείνοντας ως ενδεδειγμένη λύση την ανάθεση του έργου του τεχνικού ασφαλείας σε ιδιώτη μηχανικό, όπως ήδη συμβαίνει και στους άλλους Δήμους της χώρας. Επίσης

Δηλώνουμε
ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπεράσπιση της επαγγελματικής και υπηρεσιακής θέσης σε περίπτωση πλήγματος εναντίον οποιουδήποτε μέλους μας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Αντώνης Ραφανίδης Αναστασία Ετμεκτζόγλου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει