Εισήγηση Κ. Παπανάτσιου κατά τη δεύτερη (2η) ανάγνωση, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου σχετικά με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία προχώρησε η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Η κα Παπανάτσιου, ως εισηγήτρια του νομοσχεδίου, παρουσίασε τα τρία μέρη του νομοσχεδίου και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Α όπου ενσωματώνονται ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, στο κεφάλαιο Β για ρυθμίσεις που αφορούν την φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και τέλος στο Δεύτερο και τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου, που αφορούν τη φορολογική μεταχείριση υβριδικών δανείων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Η βουλευτής τόνισε τη σημασία της αυτόματης ανταλλαγής ως μέσο για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής έχει πρόσφατα αναγνωριστεί και σε διεθνές επίπεδο. Ενώ σημείωσε, πως οι πληροφορίες που θ’ ανταλλάσσονται, θα αφορούν μόνο τόκους, μερίσματα, αποδόσεις από ασφαλιστικά συμβόλαια και το τίμημα πώλησης περιουσιακών στοιχείων, και πάντα με την αίρεση ταυτοποίησης του πραγματικού δικαιούχου.

Εν συνεχεία, η κα Παπανάτσιου υπογράμμισε ότι με τις εν λόγω ρυθμίσεις υπάρχει διττό σημαντικό κέρδος για τις φορολογικές αρχές και τα εθνικά έσοδα, καθώς η πληροφορία οδηγείται απευθείας στον έλεγχο και όχι το αντίθετο, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται φορολογητέα ύλη που ήταν άγνωστη πριν, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούμε χρόνο και πόρους. Ενώ, ως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θεωρείται και η αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η βουλευτής εδώ, αναφέρθηκε στη μελέτη IRS το 2007, όπου υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη συστήματος αυτόματης διαβίβασης στοιχείων στις φορολογικές αρχές, ανεβάζει το εν λόγω ποσοστό πάνω από 50%.

Παράλληλα τόνισε πως, η αυτόματη ανταλλαγή ανοίγει δρόμους για τη συλλογή φόρων και την πάταξη της φοροδιαφυγής, αρκεί οι αρχές να επωφεληθούν και ν’ αξιοποιήσουν την πληροφορία. Επισήμανε επίσης, την αναγκαιότητα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, καθώς όπως ανέφερε, ναι μεν η φορολογία αποτελεί μία βιώσιμη πηγή εσόδων, αλλά όχι μόνο με την αύξηση των συντελεστών, χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και αξιοποίηση όλων των εργαλείων που έχουμε. Επιπλέον, η βουλευτής υπογράμμισε την κοινωνική αναγκαιότητα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης διαμέσου του εντοπισμού της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης, όπου θα μεγεθύνει τα φορολογικά έσοδα του κράτους και μάλιστα στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, τονίζοντας παράλληλα, πως η κυβέρνηση έχει δώσει κάτι παραπάνω από δείγματα καλής θέλησης και πρακτικής σχετικά με το κυνήγι της πληροφορίας και αξιοποίησης της.

Κλείνοντας, η κα Παπανάτσιου αναφέρθηκε στο περιουσιολόγιο ως συμπληρωματικό, αλλά σημαντικό βήμα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων που θα βοηθήσει να υπάρξει και μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ενώ τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης με βάση τα παραπάνω, είναι η ελάφρυνση του κόσμου που επειδή ήταν τυπικοί στις υποχρεώσεις τους με το Ελληνικό Κράτος και τις φορολογικές αρχές, ήταν και οι μόνοι ου επωμίζονταν το βάρος των φόρων, αφού κανείς μέχρι τώρα δεν είχε διάθεση να κυνηγήσει την πληροφορία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει