Εκδήλωση για την παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης για τη διαχείριση των απορριμμάτων την Τετάρτη 11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Οι «Δρόμοι Συνεργασίας, Ανατροπής και Αλληλεγγύης» διοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων την ερχόμενη Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου σε χώρο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:

· Κεφαλάς Τάσος – μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μέλος της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων
· Στογιάννης Βαγέλλης – γεωπόνος, μέλος της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων
·Βαξεβανόπουλος Μάρκος – γεωλόγος και μέλος των «Δρόμων Συνεργασίας, Ανατροπής και Αλληλεγγύης»

Άνοιγμα και συντονισμός: Νίκος Κανελλής – δημοτικός σύμβουλος των «Δρόμων Συνεργασίας, Ανατροπής και Αλληλεγγύης.

Παρακάτω ακολουθεί απόσπασμα από το πρόγραμμα που οι «Δρόμοι Συνεργασίας, Ανατροπής και Αλληλεγγύης» παρουσίασαν πριν από τις δημοτικές εκλογές και αφορά των θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η πρότασή μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Σήμερα υπάρχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για τη διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος της κοινωνίας. Η πρόταση αυτή, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κατατεθειμένη από πολλούς φορείς πανελλαδικά όπως η «Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων», περιλαμβάνει επιγραμματικά τους παρακάτω βασικούς άξονες:

– Δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ οι οποίοι μολύνουν το έδαφος, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα με τοξικά στραγγίσματα, βαρέα μέταλλα κλπ
– Αυτό μπορεί να γίνει με διαλογή των απορριμμάτων στη πηγή (σε επίπεδο νοικοκυριών, επιχειρήσεων κοκ) σε 4 βασικές κατηγορίες: 1) χαρτί 2) πλαστικά – μέταλλα – γυαλί 3) ζυμώσιμα – οργανικά υλικά (υλικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης, από κήπους, υπολείμματα τροφών κοκ ) και 4) υπόλοιπα. Η διαλογή στην πηγή έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς το 40-60% των σκουπιδιών είναι ανακυκλώσιμο, το 40-60% ζυμώσιμο και μόλις το 10% είναι υπολείμματα και αδρανή υλικά.
– Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης για επικίνδυνα υλικά (μπαταρίες, φάρμακα, λάμπες φθορίου κα), ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα κοκ.
– Αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης που σήμερα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (στο Δήμο Βόλου είναι γύρω στο 10%) παρά το ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει αποκτήσει «συνείδηση» πάνω στο θέμα. Αυτό απαιτεί καμπάνια ουσιαστικής ενημέρωσης. Επιπλέον η σήμερα η ανακύκλωση βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών επιχειρηματιών (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) και η υπογεγραμμένη σύμβαση με το Δήμο είναι σκανδαλωδώς προς το συμφέρον του ιδιώτη και εις βάρος του Δήμου.
– Για αυτό προτείνουμε σε επίπεδο Δήμου Βόλου και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και άλλους Δήμους, να δημιουργηθούν μικρές εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, υπό δημόσια – δημοτική ιδιοκτησία και κάτω από τον έλεγχο της κοινωνίας και των εργαζομένων.
– Σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα συγκεντρώνονται τα ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά, μέταλλα, γυαλί κοκ) και θα οδηγούνται απευθείας στην ανακύκλωση ώστε να επαναχρησιμοποιούνται. Το όφελος από την ανακύκλωση να πηγαίνει στο Δήμο και όχι στον ιδιώτη επιχειρηματία.
– Τα σύμμεικτα απορρίμματα (σκουπίδια δηλαδή που δεν έχει προηγηθεί διαχωρισμός) θα οδηγούνται σε ταινιόδρομους όπου εργαζόμενοι θα αφαιρούν τα ανακυκλώσιμα υλικά και θα τα προσθέτουν στις αντίστοιχες κατηγορίες που περιγράφηκαν παραπάνω.
– Για το ζυμώσιμο τμήμα των απορριμμάτων (είναι περίπου το 50% του συνόλου) αερόβια κομποστοποίηση (παραγωγή λιπάσματος), αφαίρεση των αδρανών υλικών (π.χ. μπάζα από επισκευές) με κοσκίνισμα και αξιοποίηση του κομπόστ σαν υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό υλικό.
– Τα αδρανή που προκύπτουν αξιοποιούνται στην οδοποιία ή σε αποκαταστάσεις τοπίου (π.χ. αποκατάσταση λατομείων).
– Η παραπάνω ολοκληρωμένη διαχείριση, όπως είπαμε και παραπάνω, να γίνει από δημόσιο – δημοτικό φορέα και υπό τον έλεγχο της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων ώστε να διασφαλίζεται η διαφανής λειτουργία και για να αποτραπούν φαινόμενα κακοδιαχείρισης.
– Όχι στην ιδιωτικοποίηση – εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε επιχειρηματικά συμφέροντα με οποιαδήποτε μορφή (ΣΔΙΤ κοκ).
– Απόρριψη κάθε λογική καύσης των απορριμμάτων είτε παρουσιάζεται σαν καύση «βιομάζας» είτε σαν καύση «υπολειμμάτων» γιατί η καύση ενέχει σοβαρότατους κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία ενώ είναι πιο ακριβή από την ολοκληρωμένη – εναλλακτική δημόσια – δημοτική διαχείριση.
– Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στη Διεύθυνση Καθαριότητα και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου, με πλήρη ασφαλιστικά- εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς αποδοχές, για να καλυφθούν καταρχήν οι καταγεγραμμένες 85 κενές θέσεις να βελτιωθεί άμεσα η καθαριότητα της πόλης και στη συνέχεια όσοι χρειάζονται για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης.
– Άμεση αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς το Δήμο με στόχο καταρχήν την ανανέωση, τη βελτίωση και τη σωστή συντήρηση του στόλου των απορριμματοφόρων και των άλλων μέσων της «ΔΚΑ» και την υλοποίηση του προγράμματος ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης.

Η τοπική κοινωνία μπορεί να έχει σημαντικό όφελος από την εφαρμογή της παραπάνω ολοκληρωμένης μεθόδου εναλλακτικής διαχείρισης:

προστατεύεται το περιβάλλον, ο υδροφόρος ορίζοντας και η υγείας μας
ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας καθώς οι εγκαταστάσεις διαχείρισης απαιτούν χέρια
παράγονται εξαιρετικής ποιότητας χρήσιμα προϊόντα (π.χ. εδαφοβελτιωτικό υλικό κ.α.)
αυτά τα προϊόντα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους της περιοχής ή να πωληθούν, έτσι ώστε τα έσοδα του Δήμου να αυξηθούν και τα δημοτικά τέλη να μειωθούν

Η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων από το Δήμο Βόλου (σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιθανά άλλους Δήμους της περιοχής) είναι εφικτή καθώς απαιτείται σχετικά απλός και φτηνός μηχανολογικός εξοπλισμός. Το μόνο «εμπόδιο» σε αυτή την κατεύθυνση είναι η σημερινή μνημονιακή πολιτική οικονομικού στραγγαλισμού των ΟΤΑ και της παράδοσης των πάντων στα μεγάλα οικονομικά – επιχειρηματικά συμφέροντα και το κεφάλαιο με σκοπό τη δική του κερδοφορία. Για αυτό χρειάζεται η ανατροπή αυτής της πολιτικής και σε κεντρικό επίπεδο της κυβέρνησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει