Εκδρομές των μελών των ΚΑΠΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ξεκίνησε η προετοιμασία διοργάνωσης των εκδρομών, ημερήσιων και πολυήμερων, για τα μέλη των ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Διευκρινίζεται ότι η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βόλου δεν είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωση των εκδρομών. Υπεύθυνοι είναι οι ορισμένοι από τα μέλη των ΚΑΠΗ εκπρόσωποι.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στη σύσκεψη που έγινε με τους εκπροσώπους των μελών των ΚΑΠΗ, επεσήμανε τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την προετοιμασία, οργάνωση και πραγματοποίηση αυτών των εκδρομών. Ειδικότερα:

1. Η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών από τα τουριστικά γραφεία, θα πρέπει να είναι η ίδια για όλους. Να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια και να υπακούει στη λογική του υγιούς ανταγωνισμού, ούτως ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες δυνατές τιμές επ’ ωφέλεια των μελών.
2. Να ζητούνται προσφορές από όλους.
3. Οι προσφορές αυτές να κοινοποιούνται, και στην αντιδημαρχία .
4. Να διευκρινίζεται η τιμή ανά άτομο, ακόμα και στις ημερήσιες εκδρομές.
5. Αν προκύπτει ανάγκη για κάποια ‘free” εισιτήρια, να μπαίνουν και να επιμερίζονται στη συνολική τιμή προς όφελος των μελών που συμμετέχουν στην εκδρομή.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Παντσάς ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να λάβουν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω και να έχουν ως γνώμονα την πλήρη διαφάνεια και την τήρηση της νομιμότητας σε κάθε διαδικασία, λειτουργώντας στο όνομα του συλλογικού συμφέροντος των μελών των ΚΑΠΗ και όχι ιδιωτικά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει