Εκλογές στο ΤΕΕ Μαγνησίας την Κυριακή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Στις κάλπες θα προσέλθουν αύριο Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013, τα 1688 μέλη του ΤΕΕ Μαγνησίας, προκειμένου να εκλέξουν τα όργανα διοίκησής τους τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Οι εκλογές στο ΤΕΕ που θα διεξαχθούν από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 7.00 το βράδυ, που θα κλείσουν οι κάλπες.

Ειδικότερα για την ανάδειξη της 47μελούς Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Μαγνησίας θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία έξι συνδυασμοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν την ψήφο των 1688 μελών του.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα και τις εξομοιούμενες με Τμήματα Περιφέρειες όπως προσδιορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. Α2/Σ17/2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ είναι για το Τμήμα Νομού Μαγνησίας 3. Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Α2/Σ17/2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ είναι για το Τμήμα Νομού Μαγνησίας 47.

Οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι για κάθε Τμήμα ή εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια όπως το Τμήμα Νομού Μαγνησίας είναι 2.

Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών του ίδιου συνδυασμού.

Για τα λοιπά όργανα του ΤΕΕ το ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης για την Αντιπροσωπεία Τμήμα Νομού Μαγνησίας είναι 16.

β) Δύο (2) σταυροί για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

γ) Τρεις (3) σταυροί για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

δ) Οκτώ (8) σταυροί για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και

ε) Τρεις (3) σταυροί για τα Πειθαρχικά Συμβούλια που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει