Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης των σχολικών κτιρίων

Σκοπός της Δημοτικής Αρχής η ομαλή έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου, ιδιόκτητα και μισθωμένα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, βρίσκονται σε εξέλιξη από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Οι σχετικές εργασίες έχουν αρχίσει από τον Αύγουστο και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, με στόχο τα σχολεία να είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις 12 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσει κατά το δυνατόν ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της υπηρεσίας.

Όπως είναι γνωστό, ο προϋπολογισμός του 2011 για συντηρήσεις και επισκευές σε σχολεία ανέρχεται σε 250.000 ευρώ, ενώ άλλες 100.000 ευρώ διατίθενται από τον προϋπολογισμό του Τεχνικού Προγράμματος. Ωστόσο, ο Δήμος Βόλου προσπαθεί και διεκδικεί επιπλέον χρηματοδότηση για τα σχολεία από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αξιοποίηση προγράμματος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων που αφορά την ανάπλαση, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα σε σχολικές αυλές, προϋπολογισμού 588.000 ευρώ, έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί και ξεκινά το Φθινόπωρο. Ανάλογες προτάσεις ετοιμάζονται προς υποβολή στο ΕΣΠΑ, όπως για εξοπλισμό ειδικών σχολείων και για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε σχολικά κτίρια.

Το πρόγραμμα συντηρήσεων και επισκευών έχει καλύψει μέχρι στιγμής ανάγκες σε σαράντα περίπου διδακτήρια και σχολικά συγκροτήματα. Τα κριτήρια ιεράρχησης, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φ. Λαμπρινίδη, είναι πριν από όλα η υγιεινή, η ασφάλεια, η πρόσβαση και η λειτουργικότητα. Φυσικά γίνονται και παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης όπως είναι οι ελαιοχρωματισμοί, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (γραφεία, τουαλέτες, γυμναστήρια, αίθουσες εκδηλώσεων), αντικατάσταση και επισκευή κουφωμάτων, περιφράξεων, μεταλλοκατασκευών, κιγκλιδωμάτων. Επίσης υλοποιήθηκαν οικοδομικές εργασίες (σοβατίσματα, πλακοστρώσεις, επισκευές σε σκεπές και τοιχία). Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθούν τρεις διαγωνισμοί μικρών έργων που αφορούν εξειδικευμένα σε μονώσεις, κουφώματα και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι εργασίες έχουν ιεραρχηθεί από την υπηρεσία με βάση την καταγραφή που έγινε τους καλοκαιρινούς μήνες και σε συνεργασία με τις νέες διευθύνσεις των σχολείων, αφού ελήφθησαν υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες σε προσωπικό και πόρους.

«Σκοπός των Τεχνικών Υπηρεσιών είναι να εδραιωθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων μία σχέση σταθερής συνεργασίας με το σύνολο των σχολικών μονάδων του νέου Δήμου Βόλου και στο σύνολο των δημοτικών ενοτήτων», επισημαίνει ο κ. Λαμπρινίδης και προσθέτει ότι «σε μια δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι να υπάρχει καθημερινή και στενή συνεργασία με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας -γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς- και τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, όπως οι σχολικές επιτροπές, για τον καλύτερο συντονισμό σε καθημερινή βάση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει