Ελλείμματα και για την οικονομία της Κύπρου

Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €581,1 εκατ. (2,8% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €620,8 εκατ. (2,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 εμφανίζει η κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με το philenews.com.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αύγουστου 2020, αυξήθηκαν κατά €623,0 εκατ. (+12,0%) και ανήλθαν στα €5.822,2 εκατ. σε σύγκριση με €5.199,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €457,6 εκ..

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €268,6 εκατ. (+44,5%) και ανήλθε στα €872,4 εκατ. σε σύγκριση με €603,8 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €42,6 εκατ. (+2,4%) και ανήλθαν στα €1.826,6 εκ. σε σύγκριση με €1.784,0 εκατ. το 2019. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €81,9 εκατ. (+5,0%) και ανήλθαν στα €1.719,2 εκατ. σε σύγκριση με €1.637,3 εκατ. το 2019. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €425,6 εκατ. και ανήλθαν στα €454,1 εκατ. σε σύγκριση με €28,5 εκατ. το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €27,2 εκατ. (+7,9%) και ανήλθαν στα €370,1 εκατ. σε σύγκριση με €342,9 εκατ. το 2019.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €197,9 εκατ. (-43,9%) και περιορίστηκε στα €252,5 εκατ. σε σύγκριση με €450,4 εκατ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €264,4 εκατ. (-84,3%) και περιορίστηκαν στα €49,1 εκατ. σε σύγκριση με €313,5 εκατ. το 2019. Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €66,5 εκατ. (+48,6%) και ανήλθαν στα €203,4 εκατ. σε σύγκριση με €136,9 εκατ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €25,0 εκατ. (-7,1%) και περιορίστηκαν στα €327,3 εκατ. σε σύγκριση με €352,3 εκατ. το 2019.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, μειώθηκαν κατά €578,9 εκατ. (-9,9%) και περιορίστηκαν στα €5.241,1 εκατ. σε σύγκριση με €5.820,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Όλες οι κατηγορίες εσόδων σημείωσαν μείωση για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €321,0 εκατ. (-14,4%) και περιορίστηκαν στα €1.912,6 εκατ. σε σύγκριση με €2.233,6 εκατ. το 2019, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €187,5 εκατ. (-13,1%) και περιορίστηκαν στα €1.246,0 εκατ. σε σύγκριση με €1.433,5 εκατ. το 2019. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €169,2 εκ. (-12,2%) και περιορίστηκαν στα €1.216,7 εκατ. σε σύγκριση με €1.385,9 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €31,8 εκατ. (-2,1%) και περιορίστηκαν στα €1.494,1 εκατ. σε σύγκριση με €1.525,9 εκατ. το 2019. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €36,8 εκατ. (-55,3%) και περιορίστηκαν στα €29,8 εκατ. σε σύγκριση με €66,6 εκ. το 2019. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €7,6 εκατ. (-1,8%) και περιορίστηκαν στα €414,3 εκατ. σε σύγκριση με €421,9 εκατ. το 2019. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €9,0 εκατ. (-7,5%) και περιορίστηκαν στα €111,2 εκατ. σε σύγκριση με €120,2 εκατ. το 2019.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει