ΕΛΜΕ Μαγνησίας: Για τη συγκρότηση Λυκειακών Επιτροπών και Βαθμολογικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, για τη διενέργεια των Πανελληνίων εξετάσεων της Γ’ Λυκείου (Γενικά –Εσπερινά Λύκεια) καθορίζονται τα εξεταστικά κέντρα και συγκροτούντα οι Λυκειακές Επιτροπές στα εξεταστικά κέντρα και η στελέχωση των βαθμολογικών κέντρων (ένα στη Μαγνησία).

Θεωρούμε ότι , για να μπούνε οι επιτροπές αυτές να επιτελέσουν το ρόλο τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων θα πρέπει ασφαλώς να διαθέτουν τον ικανό αριθμό εκπαιδευτικών με εμπειρία. Παράλληλα όμως με αυτή τη θέση, εξίσου σημαντικό είναι η ανάγκη ανανέωσης του προσωπικού αυτού διότι μπορούν και πρέπει να αποκτούν εμπειρία στο θέμα αυτό περισσότεροι συνάδελφοι και να μην παρατηρείται το φαινόμενο να στελεχώνονται από τους ίδιους συναδέλφους κάθε φορά εξεταστικά κέντρα και κυρίως το βαθμολογικό. Για λόγους ηθικής τάξης και δεοντολογίας απαιτείται η δυνατότητα συμμετοχής να είναι διαφανής για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Θεωρούμε ότι επιβάλλεται η ανανέωση του προσωπικού να γίνει τουλάχιστον σε ένα ποσοστό 40% ώστε οι συνάδελφοι που δεν έχουν συμμετάσχει να αξιοποιηθούν σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Ως προς τη διαδικασία να ζητηθεί από την Β/θμια Διεύθυνση η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους συναδέλφους για τη στελέχωση των κέντρων (εξεταστικών – βαθμολογικού) και η επιλογή να γίνει αξιοκρατικά με τη διαδικασία της κυκλικής επιλογής. Επίσης θεωρούμε αναγκαίο να γίνουν από την αρχή οι εξαιρέσεις, για λόγους υγείας που είναι γνωστοί στα σχολεία καθώς επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο φόρτος εργασίας για τους συναδέλφους που βαθμολογούν γραπτά Πανελληνίων εξετάσεων μαζί με τα γραπτά των ενδοσχολικών εξετάσεων και ως προς την επιλογή των επιτηρητών. Τέλος να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση και ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού και τη διανυκτέρευση όπου απαιτείται.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ πραγματοποίησε ήδη παράσταση στο διευθυντή της Β/μιας Εκπ/σης και έθεσε διεξοδικά το ζήτημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει