Ενημερωτική ημερίδα: Ανάπτυξη και αποτίμηση εξοπλισμού και κατασκευαστικών πρακτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

H εταιρεία WESTFALIA TECHNOLOGIES A.E σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτεχνολογίας του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και την αιγοπροβατοτροφική μονάδα Κτηνοτροφική Μαγνησίας Α.Ε προχώρησε σε έρευνα για την ανάπτυξη – τροποποίηση προϊόντων κτηνοτροφικού εξοπλισμού, αλλά και κατασκευαστικών πρακτικών οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (kg γάλατος), βελτιώνοντας ταυτόχρονα το εσωτερικό μικροκλίμα των κτηνοτροφικών κτιρίων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας και την αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων. Η έρευνα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013.

Στο πλαίσιο του έργου αναλύθηκαν και δοκιμάσθηκαν τεχνικές και τεχνολογίες για:

Τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών (ποιότητα αέρα και κλιματικές συνθήκες) που επικρατούν εντός των αιγοπροβατοστασίων.
Τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία των αιγοπροβατοστασίων.
Τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των αιγοπροβατοστασίων.
Την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και διαχειριστικών εργαλείων στην παραγωγική διαδικασία των εκτροφών (αυξημένη παραγωγή γάλατος βελτιωμένης ποιότητας).

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Westfalia Technologies AE. στο 6ο χλμ ΠΕΟ Λάρισας Αθήνας, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας από όλους τους φορείς που συμμετείχαν καθώς και νέες καινοτόμες τεχνολογίες του κλάδου της κτηνοτροφίας.

Περισσότερες πληροφορίες: 2410571780-1

Μπορεί επίσης να σας αρέσει