Ενημερωτικό σεμινάριο γαι αυαθαίρετα

Εκατοντάδες μηχανικοί μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας κατέκλυσαν από χθες το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, το αμφιθέατρο του τοπικού τμήματος, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το σεμινάριο με θέμα τη Διαδικασία των Αυθαιρέτων, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4014/2011.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να ενημερωθούν οι μηχανικοί για όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν τις δηλώσεις αυθαιρέτων όπως διαδικασίες, δικαιολογητικά, βασικές έννοιες κατασκευών & ζωνών ειδικών χρήσεων και αφετέρου να απαντηθούν τα δεκάδες ερωτήματα που έχουν ήδη ανακύψει από την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου.

Εισηγήτρια στο ενημερωτικό σεμινάριο ήταν η κ. Ελένη Μπούτου – Λεμπέση, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι διετέλεσε Διευθύντρια της ΔΟΚΚ (Διεύθυνση Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού) του π. ΥΠΕΧΩΔΕ, για πάρα πολλά χρόνια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Σωκράτης Αναγνώστου, χαιρετίζοντας τις εργασίες του σεμιναρίου, αναφέρθηκε στη ανάγκη επιμόρφωση των μηχανικών στα νέα δεδομένα, η οποία αφέθηκε στις πρωτοβουλίες των Περιφερειακών Τμημάτων και δεν οργανώθηκε, όπως θα έπρεπε από το Κεντρικό ΤΕΕ.

Επίσης ο κ. Αναγνώστου μίλησε για τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διπλωματούχοι μηχανικοί, ειδικά δε στους μεγάλους κινδύνους που θα προκύψουν καθώς θα πρέπει να υπογράψουν τις σχετικές βεβαιώσεις αναφορικά με τα αυθαίρετα.

Η θεματολογία που παρουσιάστηκε, περιελάμβανε τους εξής τομείς:

  1. Διαδικασία & δικαιολογητικά

Πρακτικές οδηγίες και Πίνακες Δικαιολογητικών, Ανάλυση & Επισημάνσεις

2. Έννοια νομίμων & αυθαίρετων κτιρίων

3. Βασικές έννοιες κατασκευών & ζωνών ειδικών χρήσεων για προσδιορισμό αυθαίρετων κατασκευών και χώρων του άρθρου 23 παρ.3

4. Επιτρεπόμενες εργασίες επισκευών

5. Πρόχειρες κατασκευές

6. Ερωτήσεις – απαντήσεις

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η όλη διαδικασία γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ.

Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά την τυποποιημένη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση και το φύλλο καταγραφής και υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα μονοσήμαντος − μοναδικός αριθμός για κάθε δηλούμενη αυτοτελή ιδιοκτησία, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο μηχανικό που υπέβαλε την αίτηση και συνιστά τον αριθμό πρωτοκόλλου της και κωδικοί πληρωμής, που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου. Επίσης αποστέλλονται στον υποβάλλοντα μηχανικό κωδικοί που επιτρέπουν την ενημέρωση για την πορεία της υπαγωγής στη ρύθμιση, όπως την καταβολή των δόσεων, την καταχώριση των πληρωμών, έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή του παραβόλου και αποστέλλεται ενημέρωση προσωρινής ένταξης στη ρύθμιση. Το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Στη συνέχεια ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά από την 1 Οκτωβρίου 2011 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012, το σύνολο των δικαιολογητικών και μελετών, που προβλέπονται στο στοιχείο β. της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 και με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, που προβλέπονται στο σύστημα, ελέγχεται από το σύστημα η πληρότητα του φακέλου. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει