Ενιαίο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) αποκτούν ο Δήμος Βόλου και η ΔΕΥΑΜΒ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ενιαίο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) αποκτούν ο Δήμος Βόλου και η ΔΕΥΑΜΒ, μετά την παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία έγινε στο υπόβαθρο των ηλεκτρονικών χαρτών του γεωγραφικού συστήματος που τηρείται και ενημερώνεται με ορισμένες πληροφορίες στην Πολεοδομία του Δήμου Βόλου. Ήδη, με πρωτοβουλία του Δήμου έχει γίνει η απαιτούμενη αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού και του παλαιού λογισμικού, ώστε το ενιαίο γεωγραφικό σύστημα Δήμου και ΔΕΥΑΜΒ να εισαχθεί στο διαδίκτυο και να είναι διαθέσιμο και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου όσο και στους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν άμεση πρόσβαση και για την ενημέρωσή τους και την επισήμανση θεμάτων, όπως π.χ. βλάβες στα δίκτυα της ΔΕΥΑΜΒ κλπ και να παρακολουθούν στη συνέχεια την αποκατάσταση.

Η παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής για τα δίκτυα της ΔΕΥΑΜΒ στο ψηφιακό υπόβαθρο του Δήμου Βόλου έγινε από τον Τεχνικό Σύμβουλο που έχει επιλέξει η Δημοτική Επιχείρηση, μετά από διαγωνισμό, ενώπιον αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών της ΔΕΥΑΜΒ και του Δήμου Βόλου και του αντιδημάρχου Οικονομικών και Προγραμματισμού και μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ Ηλία Ξηρακιά.

Τα πλεονεκτήματα της διασύνδεσης των Γεωγραφικών Συστημάτων είναι πολλά μεταξύ των οποίων

– Η Συμβατότητα Δεδομένων
– Η Μείωση κόστους λειτουργίας
– Η Αποτελεσματικότητα
– Η διακίνηση όλων των πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών

Το πληροφοριακό υλικό όλων των υπηρεσιών του Δήμου και της ΔΕΥΑΜΒ που αφορά περιουσιακά στοιχεία, δίκτυα, χρήσεις γης, το κτηματολόγιο του Δήμου, τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης κ.λ.π., θα είναι στη διάθεση όλων ενώ οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες θα συμπληρώνουν και θα επικαιροποιούν διαρκώς τα νέα στοιχεία.

Ο Αντιδήμαρχος, Ηλίας Ξηρακιάς, που συντόνισε τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΜΒ, τόνισε σε δήλωσή του: «Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και μπορούμε μέσα στους επόμενους δυο μήνες να “ανεβάσουμε” τα υπάρχοντα στοιχεία στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο τόσο για το Δήμο όσο και για τη ΔΕΥΑΜΒ, που ενοποιούνται άτυπα αλλά ουσιαστικά, προκειμένου οι δύο Οργανισμοί να γίνουν πιο αποτελεσματικοί αξιοποιώντας το σύνολο των πληροφοριών που διαθέτουν και σήμερα, αλλά είναι διάσπαρτες σε διάφορους φακέλους.

Θα πρέπει να συγκροτηθεί από τη νέα Δημοτική Αρχή κοινή ομάδα έργου, η οποία θα έχει τον συντονισμό δράσης όλων των επιμέρους υπηρεσιών, τόσο για την ενημέρωση της κοινής βάσης δεδομένων με νέα στοιχεία, όσο και για την ψηφιοποίηση και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των παλαιότερων στοιχείων. Ταυτόχρονα, όμως, θα είναι και ένα εργαλείο στα χέρια των πολιτών που θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση για ενημέρωση ή παρακολούθηση του έργου του Δήμου».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει