Ενοποιούνται οι δράσεις Κοινωνικών Κέντρων και Κέντρων Νεότητας, σε δυο συνοικίες του Βόλου

Με σκοπό να γίνει εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού

Με τις ίδιες δράσεις που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια, θα λειτουργήσουν και φέτος τα πρώην Κέντρα Νεότητας Αγίου Γεωργίου και Αγίων Αναργύρων, η ευθύνη των οποίων περιέρχεται πλέον στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, με στόχο να αποτελέσουν πυρήνες δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τους δημότες των δυο περιοχών.

Πρόκειται για δομές οι οποίες υλοποιούσαν δράσεις του πρώην Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου Βόλου και του ΔΟΥΚ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα αλληλοεπικάλυψης και διαφορετικά τιμολόγια. Επίσης, στις ίδιες περιοχές και μάλιστα σε απόσταση «αναπνοής», όπως στη συνοικία των Αγίων Αναργύρων, λειτουργούσαν Κοινωνικά Κέντρα του Δήμου με παρεμφερείς δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν τις ίδιες ανάγκες.

Προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, αποφασίστηκε να ενοποιηθούν οι δράσεις των δυο δομών και τα πρώην Κέντρα Νεότητας να λειτουργήσουν στο εξής με τη μορφή Κοινωνικών Κέντρων, όπως και στις υπόλοιπες συνοικίες της πόλης. Έτσι, στο Κέντρο Αγίου Γεωργίου θα μεταφερθούν οι δραστηριότητες του Κοινωνικού Κέντρου Αγίας Παρασκευής, το οποίο στεγάζεται σήμερα σε ενοικιαζόμενο χώρο σε πολύ κοντινή απόσταση, ενώ στους Αγίους Αναργύρους οι δυο εγκαταστάσεις βρίσκονται ακριβώς δίπλα η μία στην άλλη και, επομένως, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν όπως στο παρελθόν, αλλά με κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Η λειτουργία των Κοινωνικών Κέντρων στο Δήμο Βόλου είναι ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός που στηρίζεται στη φιλοσοφία της αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Εκπαιδευτικά εργαστήρια, ομάδες άσκησης, ομάδες εκδηλώσεων, αλλά και αλληλεγγύης προς τον συμπολίτη που έχει ανάγκη, συνθέτουν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες έκφρασης και επικοινωνίας των πολιτών σε κάθε συνοικία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει