Εντάχθηκαν οι Βόρειες Σποράδες και το Τρίκερι στις περιοχές που θα υλοποιήσουν τα Τοπικά Προγράμματα

Κώστας Αγοραστός: «Αξιοποιούμε ακόμη ένα χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού για την επιλογή περιοχών και φορέων που θα υλοποιήσουν τα Τοπικά Προγράμματα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, άξονας 4, «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» («LEADER Αλιείας» (2η Πρόσκληση) και στις οποίες εντάσσεται και η περιοχή των Β.Σποράδων και του Τρικερίου.

Όπως ανέφερ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Τα Τοπικά Προγράμματα του «LEADER Αλιείας», προβλέπουν χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αλιείς και κατοίκους αλιευτικών παράκτιων περιοχών, με σκοπό τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και καλύπτουν τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες επενδύσεις. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τους Δήμους Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου αλλά και την Κοινότητα Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Αξιοποιούμε ως Περιφέρεια Θεσσαλίας ακόμη ένα χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο στάδιο υλοποίησης του Προγράμματος»

Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60%-65%, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό (τουριστικά καταλύματα, αλιευτικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, οικοτουρισμός κλπ), μετατροπή-εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών για μη αλιευτική δραστηριότητα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων, οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 100%, την υλοποίηση μικρών δημοσίων έργων που εντάσσονται στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού και θα εκτελεσθούν από τους δήμους της περιοχής παρέμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση ανέρχεται σε έξι περίπου εκατομμύρια εκ των οποίων τα πέντε εκατομμύρια αφορούν τη δημόσια δαπάνη.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους και με τους φορείς αλλά και η αναμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος, που θα καταλήξει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από την νέα Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2012, με την πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος για ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και για την υλοποίηση μικρών παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει