Εντατικοποιήση των αλιευτικών ελέγχων έφερε η Σαρακοστή στην Μαγνησία

141 έλεγχοι μέχρι στιγμής σε διάστημα 2 εβδομάδων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σας γνωρίζουμε για την χρονική περίοδο από 13-02-2015 έως και 01-03-2015 διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία μας, συμπεριλαμβανομένων και των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής, οι κάτωθι έκτακτοι αλιευτικοί έλεγχοι, κατά τη διάρκεια του τριημέρου Καθαράς Δευτέρας και την έναρξη της περιόδου Μεγάλης Τεσσαρακοστής:

α) Εξήντα τρείς (63) έλεγχοι εν πλω, σε επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σκάφη και
β) Πενήντα εννέα (59) έλεγχοι σε σημεία εκφόρτωσης αλιευμάτων από επαγγελματικά σκάφη και σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων περιοχής δικαιοδοσίας μας.

Κατά τους ανωτέρω ελέγχους βεβαιώθηκαν:
ι) Έξι (06) παραβάσεις Γενικού Κανονισμού Λιμένα, για εφόδια-ναυτιλιακά έγγραφα σκάφους και
ιι) Δύο (02) Ειδικού Κανονισμού Λιμένα, για αλιεία σε μη επιτρεπόμενη περιοχή (αλιεία εντός λιμένα Βόλου & αλιεία πλησίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων).

Επίσης, σε συνεργασία με κλιμάκια των Τμημάτων Εμπορίου και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διενεργήθηκαν δεκαεννέα (19) έλεγχοι, σε καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης αλιευμάτων, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν από την Υπηρεσία μας:
ι) Μία (01) αγορανομική παράβαση για διάθεση ιχθύων υπολειπομένων διαστάσεων και ακολούθως
ιι) Mία (01) παράβαση του Αλιευτικού Κώδικα, όπου κατασχέθηκαν τέσσερα (04) κιλά ιχθείς του είδους “Λυθρίνι” υπολειπομένων διαστάσεων.

Ακόμη, δεσμεύτηκε ποσότητα υπολειπομένων διαστάσεων δέκα (10) κίλων του ιδίου είδους, της οποίας δεν ταυτοποιήθηκε ο κάτοχος. Η ανωτέρω κατασχεθείσα ποσότητα, συνολικού βάρους δεκατεσσάρων (14) κιλών, διατέθηκε σε ευαγή Ιδρύματα.

Από την Υπηρεσία μας οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτους ρυθμούς, καθ’ όλη την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει