Εντυπωσιακή η νέα δικτυακή πύλη του Δήμου Βόλου

Βγαίνει από τη Δευτέρα στον «αέρα» στη διεύθυνση http/: dimosvolos.gr

Η νέα, σύγχρονη και βασισμένη στα διεθνή πρότυπα δικτυακή πύλη του Δήμου Βόλου, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο και από τη Δευτέρα βγαίνει στον «αέρα» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http/: dimosvolos.gr. Πρόκειται για μια άρτια, λειτουργική, ολοκληρωμένη και τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα, που εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες για ενημέρωση και αναζήτηση υπηρεσιών ενός σύγχρονου πολίτη, όσο και διαδικασίες σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Πάνος Σκοτινιώτης, ο νέος δικτυακός χώρος του Δήμου Βόλου αποτελεί σημαντικό βήμα μετάβασης στο ψηφιακό μέλλον και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Υπογράμμισε την ανεκτίμητη, εθελοντική επιστημονική συνδρομή του καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ηλία Χούστη και των συνεργατών του στο Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ), καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του τμήματος Δικτύων. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε κ.Σκοτινιώτης, «για τη δημιουργία της νέας δικτυακής πύλης του Δήμου δεν υπήρξε η παραμικρή επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού και των πολιτών του Βόλου. Πρόκειται για κορυφαία πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς, που ενισχύει το κίνημα εθελοντισμού και αλληλεγγύης που αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό στην πόλη, ένα κίνημα που στηρίζει αποφασιστικά τις δομές και τις δραστηριότητες του Δήμου».

Με την αφορμή της παρουσίασης του νέου δικτυακού χώρου, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σήμερα τη συγκρότηση διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας, η οποία θα εργαστεί με αντικείμενο τη σύνταξη προδιαγραφών που θα απαντούν στα σημερινά προβλήματα δυσλειτουργίας και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου, στο σύνολό του και όχι αποσπασματικά.

Η παρουσίαση της λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πύλης έγινε από τον καθηγητή του Π.Θ. κ.Βάβουλη, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα, τις δυνατότητες και τις εφαρμογές του portal. Όπως τονίστηκε η νέα δικτυακή πύλη του Δήμου Βόλου διαμορφώθηκε με σεβασμό στα τοπικά δεδομένα, με προτεραιότητα την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, προσαρμοσμένη για άτομα με πρόβλημα όρασης και με δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ιστοχώρους που αφορούν τη δυνατότητα παρέμβασης των πολιτών, «Τη Φωνή του Πολίτη» ή τη δυνατότητα πληροφόρησης στον ιστοχώρο «Ρωτήστε». Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι λειτουργίες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες με παραδείγματα και τυχαίες επιλογές.

Μεταξύ άλλων, το πληροφοριακό σύστημα της δικτυακής πύλης περιλαμβάνει:

  • Στοιχεία για την ιστορία της μείζονος πόλης μας και τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητά της.

  • Υποστήριξη όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου σε ενιαίο σύστημα, με ταυτόχρονη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της τοπικής φυσιογνωμίας καθεμιάς από αυτές.

  • Υποσύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης παραπόνων και αιτημάτων στο Δήμο, όπως και επισκόπηση της προόδου ικανοποίησής τους, με επιπλέον υποστήριξη επικοινωνίας πραγματικού χρόνου (Skype).

  • Διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας με το Δήμο, αλλά και πλατφόρμα υποβολής ερωτημάτων.

  • Σύγχρονο, ανοιχτό στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ενημερωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Δημοτική Ενότητα, αποτελώντας ένα σύγχρονο, πλήρη Οδηγό Δήμου.

  • Ενημερωτικό περιεχόμενο για τις υπηρεσίες του Δήμου, που απευθύνεται τόσο σε πολίτες όσο και σε επιχειρήσεις, με στοιχεία επικοινωνίας υπηρεσιών και αναλυτικά δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση πιστοποιητικών, την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και την έκδοση πιστοποιητικών μέσω της πλατφόρμας Ερμής των ΚΕΠ.

  • Πληροφορίες μετακίνησης, όπως δρομολόγια ΚΤΕΛ, διαθεσιμότητα σε χώρους στάθμευσης οχημάτων, χάρτη κίνησης λιμένος, κλπ.

  • Εύκολη και εύχρηστη παρακολούθηση όλων των τελευταίων ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, θεμάτων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, προκηρύξεων, αποφάσεων, εισηγήσεων, ειδήσεων, εκδηλώσεων του Δήμου.

  • Υποσύστημα εισαγωγής και διαχείρισης αποφάσεων, εισηγήσεων και ημερησίων διατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων Δήμου.

  • Άλλα υποσυστήματα, όπως ηλεκτρονικό ημερολόγιο, ευρετήριο προσωπικού, κλπ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει