Ενωτική Δημοτική Κίνηση: Ακυβέρνητη Πολιτεία ο Δήμος Αλμυρού

“Το αποτέλεσμα της ανεπάρκειας αλλά και αδιαφορίας ήταν να καταστούν -επί 48ωρο τουλάχιστον- ο Αλμυρός και τα χωριά του εγκαταλειμμένη ζώνη…”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Την πλήρη ανεπάρκεια του Δήμου Αλμυρού και της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας ανέδειξε η πρόσφατη κακοκαιρία όσον αφορά την περιοχή μας.

Το αποτέλεσμα αυτής της ανεπάρκειας αλλά και αδιαφορίας ήταν να καταστούν -επί 48ωρο τουλάχιστον- ο Αλμυρός και τα χωριά του εγκαταλειμμένη ζώνη, με δρόμους εντελώς ακατάλληλους για την κυκλοφορία των οχημάτων και επικίνδυνους για την κίνηση των πεζών, ενώ δεν υπήρξε καμιά μέριμνα για τον αποκλεισμό κτηνοτροφικών μονάδων.

Η «Ενωτική Δημοτική Κίνηση» ήδη είχε αναδείξει το θέμα από την πρώτη κακοκαιρία αρχές Δεκέμβρη, η οποία -αν και πολύ μικρότερης έντασης- είχε αποκαλύψει τις τεράστιες ανεπάρκειες και ελλείψεις του μηχανισμού αντιμετώπισης δυσμενών καιρικών συνθηκών από την πλευρά τόσο του Δήμου και της Περιφέρειας.

Η μείωση των πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και η έλλειψη σχεδίου, προγραμματισμού και διεκδίκησής από τη δημοτική αρχή, αποτελούν τροχοπέδη ακόμη και για την εξυπηρέτηση των στοιχειωδών λαϊκών αναγκών.

Η «Ενωτική Δημοτική Κίνηση», θα συνεχίσει να αναδεικνύει τις μεγάλες ευθύνες της Περιφέρειας και της Δημοτικής Αρχής που έχουν επιφυλάξει για την περιοχή του Αλμυρού τον ρόλο του απόπαιδου της Μαγνησίας και της ακυβέρνητης πολιτείας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει