Εξετάσεις για για χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο ΤΕΕ Μαγνησίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Εξετάσεις για χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος θα πραγματοποιηθούν στο ΤΕΕ Μαγνησίας. Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Βόλο, Κομοτηνή, και Χανιά) για τους αποφοίτους του εσωτερικού, ενώ για τους αποφοίτους του εξωτερικού αποκλειστικά μόνο στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι 29 Μάιου 2015 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει