Εξετάσεις για χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σας γνωρίζουμε ότι την 10/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Κορωνίου- Νέγρη Π.Άρεως )

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 06/05/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2421-3-55-503 και 510).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει