Εξετάσεις χορήγησης ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σας γνωρίζουμε ότι την 13/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Κορωνίου- Νέγρη Π.Άρεως )

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12/05/2015 και ώρα 12:00 μ.μ. να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2421-3-55-503 και 510).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει