Επανεξελέγη πρόεδρος του ΕΚΒ ο Θ. Παπαδημόπουλος

Οι θέσεις του Α΄ Αντιπροέδρου, του Αναπληρωτή Ταμία και του Έφορα παραμένουν κενές

Πρόεδρος επανεξελέγη στη χθεσινή Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΒ ο Θανάσης Παπαδημόπουλος από την ΠΑΣΚΕ (15 ΝΑΙ) .

Γενικός Γραμματέας εκλέχτηκε ο Δημ. Βασιλείου από τη ΔΑΚΕ (με 14 ΝΑΙ κι ένα ΟΧΙ)., β΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Νίκος Μπουρούς (ΔΑΚΕ, με 15 ΝΑΙ), Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας ο Βάϊος Κουκλουμπέρης (ΠΑΣΚΕ, με 14 ΝΑΙ-ένα ΟΧΙ), Οργανωτικός Γραμματέας ο Βαγγ. Χαντζιάρας (ΠΑΣΚΕ, με 15 ΝΑΙ), Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας ο Κώστας Γεωργούλας (ΔΑΚΕ, με 15 ΝΑΙ), Ταμίας Κων. Σιάρρας (ΠΑΣΚΕ, με 15 ΝΑΙ).

Οι θέσεις του Α΄ Αντιπροέδρου, του Αναπληρωτή Ταμία και του Έφορα παραμένουν κενές.

Σε απάντησή της πάνω σε αυτό η νέα Διοίκηση του ΕΚΒ σημείωσε: “Η παράταξη της ΔΑΣ δεν έκανε αποδεκτή την εισηγητική πρόταση για συγκρότηση αναλογικού, αντιπροσωπευτικού Προεδρείου, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε ρητά από την ετυμηγορία των εργαζόμενων στο πρόσφατο 19ο Συνέδριο του ΕΚΒ, αρνούμενη τις αναλογούσες σε αυτή θέσεις του Αντιπροέδρου, του Αναπληρωτή Ταμία και του Εφόρου». Η αναπλήρωση των παραπάνω κενών θέσεων που αναλογούν στη ΔΑΣ κι εφόσον η Παράταξη τις αποδεχθεί, θα γίνουν στην επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ.”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει