Επανεξετάζονται τα επιδόματα των ασφαλιστικών ταμείων


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, 12:55

Οι μη συνταξιοδοτικές παροχές των ταμείων προς τους ασφαλισμένους τους μπαίνουν στο στόχαστρο ειδικής ομάδας εργασίας, που θα κρινει την αποτελεσματικότητα και τη φερεγγυότητά τους και θα προτείνει σχετικές αλλαγές.

Την Ομάδα Εργασίας με την ευθύνη παράδοσης ενός πλήρους και τεκμηριωμένου πορίσματος για τις παροχές σε χρήμα (των ταμείων) συγκρότησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Π. Τσακλόγλου.

Το πόρισμα πρέπει να παραδοθεί έως 26 Φεβρουαρίου 2021. Το πόρισμα θα επικεντρώνεται στις παροχές σε χρήμα.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τις μη συνταξιοδοτικές παροχές των ταμείων προς τους ασφαλισμένους τους και όχι τα για τα κοινωνικά επιδόματα που καταβάλλει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με βάσει εισοδηματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, τα επιδόματα τα οποία θα εξετάσει η εν λόγω ομάδα εργασίας είναι τα ακόλουθα :

1. Επίδομα ασθένειας.

2. Επίδομα εργατικού ατυχήματος.

3. Επίδομα μητρότητας.

4. Έξοδα κηδείας.

5. Παροχές κατασκηνώσεων.

6. Λοιπές παροχές.

Όλα τα ανωτέρω πεδία οφείλουν να προσεγγιστούν ως προς:

1. Τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές σε χρήμα.

2. Την έκταση κάλυψης.

3. Το ύψος των παροχών.

4. Το εύρος των δικαιούχων.

5. Τη διαδικασία χορήγησης των παροχών.

6. Κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

Το πόρισμα θα πρέπει να συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην κατάρτιση του Ενιαίου Κανονισμού Ασθενείας και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτου οφείλει να εξετάσει διεξοδικά την υφιστάμενη κατάσταση ανά ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί παλαιότερο πόρισμα Ομάδας Εργασίας που είχε παραδοθεί τον Ιούλιο 2019.

Επιπρόσθετα, η ανάλυση και οι προτάσεις του κειμένου πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από την παράθεση ποσοτικών στοιχείων, με γνώμονα την οικονομική τεκμηρίωση των προτάσεων της ομάδας στη βάση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, 12:55

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει