«Επιλογή Ευθύνης»: «Σταματημένα μεγάλα έργα της ΔΕΥΑΜΒ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

«Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ, και την αδυναμία της να υλοποιήσει τα έργα που παρέλαβε από την προηγούμενη, έχει πλέον αποδείξει, και κανένα νέο έργο στο 15μηνο της δικής της θητείας δεν έχει δρομολογήσει», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Επιλογή Ευθύνης – Πάμε Μπροστά», σχολιάζοντας τη γραπτή απάντηση της δημοτικής αρχής στην ερώτηση που κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης, Ν. Οικονόμου, Απ. Παπατόλιας, Φ. Λαμπρινίδης και Ν. Στόικος.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Η απάντηση της δημοτικής αρχής στην ερώτηση που κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας, Ν. Οικονόμου, Απ. Παπατόλιας, Φ. Λαμπρινίδης και Ν. Στόικος, είναι αποκαλυπτική. Μένουμε σε πέντε βασικές διαπιστώσεις:

1. Η δημοτική αρχή αναγκάζεται επιτέλους να αναγνωρίσει ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ, σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και δρομολογήθηκε η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τεχνικού προγράμματος έργων, πολλαπλάσιου αυτού που εκτελούσε η ΔΕΥΑΜΒ στο παρελθόν. Πρόκειται, όπως και άλλη φορά έχουμε επισημάνει, για το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της ΔΕΥΑΜΒ, στο πλαίσιο της αντίληψής μας για ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και ολοκληρωμένη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού.

2. Το σύνολο των χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ μεγάλων έργων αποχέτευσης που παρέλαβε σε εξέλιξη η παρούσα Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ, με εγκατεστημένο ανάδοχο, βρίσκεται σε διακοπή εργασιών, είτε, σε μια περίπτωση, προχωρά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ειδικότερα:
α/ το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού» βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από τον Μάιο του 2015, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών, ενώ έχει υποβληθεί και αίτημα διάλυσης σύμβασης,
β/ το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου Δ. Βόλου» βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από τον Ιούνιο του 2015, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών, ενώ έχει υποβληθεί και αίτημα διάλυσης σύμβασης,
γ/ το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου» ήταν σε διακοπή, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών, ενώ σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη, και
δ/ το έργο «Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από τον Ιούνιο του 2015, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών.
Δεν παραγνωρίζουμε το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις συνέπειες των capital controls, ωστόσο αυτά δεν αποτελούν επαρκή δικαιολογία για την εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη, για την οποία η δημοτική αρχή οφείλει να δώσει πειστικές εξηγήσεις.
Οι συνέπειες από την διακοπή εργασιών των παραπάνω έργων είναι πολύ σοβαρές. Όπως επισημαίνεται και στην απάντηση της δημοτικής αρχής, η διακοπή των χρηματοδοτούμενων έργων, λόγω μη πληρωμής τους, συνεπάγεται την κατάταξη των έργων αυτών σε κατηγορία phasing, που σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ εις βάρος, τελικά, άλλων έργων της ΔΕΥΑΜΒ για τα οποία υπάρχει ετοιμότητα να ενταχθούν, όπως το «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου», που η μελέτη του παραδόθηκε από την προηγούμενη Διοίκηση ολοκληρωμένη, ή το «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Άνω και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου» και η «Επέκταση ΕΕΛ (Βιολογικού) ΔΕΥΑΜΒ», των οποίων η μελέτη, σύμφωνα με την απάντηση της δημοτικής αρχής, θα ολοκληρωθεί το 2016.
Απόδειξη του γεγονότος ότι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τα capital controls δεν συνεπάγονται και διακοπή των έργων, είναι το γεγονός ότι, πέρα από το «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου», που προαναφέραμε, σε εξέλιξη βρίσκονται και τα συνοδά έργα διακλαδώσεων Αποχέτευσης των Περιοχών Αγ. Στεφάνου και Αγριάς, καθώς και το έργο «Ενίσχυση Εξωτερικού Υδραγωγείου – Μεταφοράς Πηγαίων Νερών Ορεινού Όγκου Πηλίου». Για την ολοκλήρωση του τελευταίου και τόσο σημαντικού αυτού έργου θα πρέπει να διεκδικηθεί με κάθε τρόπο η συνέχιση της χρηματοδότησης και μετά την 31.12.2015, που είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης του τρέχοντος ΕΣΠΑ, διότι διαφορετικά η ολοκλήρωσή του θα γίνει αναγκαστικά από ίδιους πόρους της ΔΕΑΥΜΒ.
.
3. Το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Ιλύος» είναι απολύτως ώριμο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ και πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της ΔΕΥΑΜΒ. Πρόκειται για έργο καινοτομικό, που αφορά την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης των 25 tn/ημ ιλύος που παράγεται στις ΕΕΛ Βόλου μέσω θερμικής ξήρανσης και αεριοποίησης, και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μονάδα
, δηλαδή, πέραν του μεγάλου περιβαλλοντικού οφέλους, θα συνεισφέρει και στην αύξηση των εσόδων της Επιχείρησης.

4. Ως προς το έργο «Περιορισμός Διαρροών του Δικτύου Διανομής Βόλου», επισημαίνουμε ότι η δημοτική αρχή, μετά από 15 μήνες στη Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ, θα όφειλε να έχει αντιληφθεί ότι η υπόθεση της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού αυτοματοποίησης των δικτύων ύδρευσης πολλών ΔΕΥΑ ήταν αποδεδειγμένα ένα μεγάλο σκάνδαλο διαπλοκής για το οποίο ελέγχεται σήμερα σημαντικός αριθμός ΔΕΥΑ σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στελέχη του Υπουργείου, όχι όμως και η ΔΕΥΑΜΒ. Η προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ, ερχόμενη σε σύγκρουση με αυτό το καλά δικτυωμένο, σε πανελλαδικό επίπεδο, σύστημα διαπλοκής, προστάτευσε το δημόσιο συμφέρον, την Επιχείρηση και τα στελέχη της από οικονομικές επιβαρύνσεις και από νέα, σοβαρή δικαστική εμπλοκή, μετά και το «σκάνδαλο ΕΡΓΗΛ», που εντέλει θα οδηγούσε και στην οριστική ματαίωση του έργου. Το έργο «Περιορισμός Διαρροών του Δικτύου Διανομής Βόλου» θα (πρέπει να) ενταχθεί πλέον, κατά προτεραιότητα, στο νέο ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ).

5. Η προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ παρέδωσε στην παρούσα ολοκληρωμένο φάκελο, έτοιμο προς δημοπράτηση, με αντικείμενο την «Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Μέτρα – Έργα Αποδοτικής Διαχείρισης για Ύδρευση – Άρδευση στο Δ. Βόλου». Η σύνταξη ολοκληρωμένης διαχειριστικής μελέτης σε κάθε λεκάνη απορροής δεν αφορά μόνο την ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού μιας περιοχής (ύδρευση, άρδευση, περιβάλλον) στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά αποτελεί πλέον και νομική δέσμευση της χώρας, με βάση την οδηγία 2000/60 ΕΚ για την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης ζωής και της ιδιοκτησίας (πλημμύρες, κίνδυνος ανθρώπινων ζωών, κόστος αποκατάστασης ζημιών κλπ). Ταυτόχρονα, η ολοκληρωμένη μελέτη ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού στο νέο «Καλλικρατικό» Δήμο Βόλου είναι απολύτως απαραίτητη, όχι μόνο για τους λόγους ουσίας που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά και ως προϋπόθεση για την ένταξη έργων στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θέτει ως όρο (αιρεσιμότητα) την ύπαρξη ενιαίου πλαισίου έργων σε κάθε τομέα αναφοράς. Δυστυχώς, η Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ χαράμισε ήδη 15 ολόκληρους μήνες και, όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτησή μας, η δημοπράτηση του διαχειριστικού σχεδίου προβλέπεται να γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2016
Το συμπέρασμα είναι ότι η παρούσα Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ, και την αδυναμία της να υλοποιήσει τα έργα που παρέλαβε από την προηγούμενη, έχει πλέον αποδείξει, και κανένα νέο έργο στο 15μηνο της δικής της θητείας δεν έχει δρομολογήσει. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καλύψει μέρος έστω του χαμένου χρόνου».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει