«Επιλογή Ευθύνης»: «Όλοι μαζί για να σώσουμε την Κάρλα»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη, στην Κάρλα, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, από τη δημοτική παράταξη «Επιλογή Ευθύνης – Πάμε Μπροστά» εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Δυστυχώς η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, από έργο ζωής για την περιοχή μας τείνει να εξελιχθεί σε εφιάλτη, παρά το γεγονός ότι έχουν ξοδευτεί τεράστια χρηματικά ποσά. Οι διαχρονικές ευθύνες της Πολιτείας είναι μεγάλες. Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων σε διάφορους φορείς, παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή είχε τονιστεί η ανάγκη να υπάρξει ένας και μόνο φορέας ο οποίος να παρακολουθεί, εκτελεί, ελέγχει και συντονίζει τα πάντα. Αυτό άλλωστε απαιτούσε –και σωστά- και η απόφαση για τη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ο Φορέας Διαχείρισης της Κάρλας, όχι μόνο συστάθηκε με καθυστέρηση, αλλά και υπολειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια, αφού έμεινε χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, πόρους και προσωπικό. Αντί λοιπόν οι αρμοδιότητες και η ευθύνη για το κορυφαίο έργο της ανασύστασης της λίμνης Κάρλας να συγκεντρωθούν σε ένα φορέα, επελέγη η διασπορά τους, με αποτέλεσμα να χάνεται η ευθύνη ανάμεσα στους δαιδάλους της ελληνικής γραφειοκρατίας και της ανευθυνοϋπευθυνότητας, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που κλήθηκε να διαχειριστεί τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας ΕΥΔΕ Κάρλας, βρίσκεται αντιμέτωπη με άπειρες αντιξοότητες.

Οι συνέπειες της ακατανόητης αυτής επιλογής είναι οδυνηρές, αφού τα τεχνικά έργα είναι στον «αέρα», η στάθμη του νερού της λίμνης έχει μειωθεί ανησυχητικά, οι διατάξεις της ΚΥΑ που προβλέπουν τον έλεγχο της ποιότητας των νερών και την προστασία της λίμνης, με το σχεδιασμό δικτύου θέσεων δειγματοληψίας και επιτόπιων μετρήσεων και αναλύσεων, καθώς και την κατάρτιση προγράμματος για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τον περιορισμό της ρύπανσης των νερών της Τ1 δεν έχουν εφαρμοστεί, ενώ η λίμνη δεν μπορεί να εκπληρώσει τον αντιπλημμυρικό σκοπό της, με συνέπεια, όταν δεν επαρκεί η παροχετευτικότητα της σήραγγας της Κάρλας, τα νερά να οδηγούνται στον Παγασητικό.

Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια ολιγωρίας. Όλοι οι φορείς της ευρύτερης περιοχής επιβάλλεται να συντονίσουμε τα βήματά μας και να αξιώσουμε από την κυβέρνηση να υπάρξει άμεση και δραστική λύση για τη σωτηρία ενός έργου, που δικαίως είχε χαρακτηριστεί ως η σημαντικότερη αποκατάσταση υγροβιοτόπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να συνεχίσει παρακολουθεί αμέριμνη τα τεκταινόμενα, όπως άλλωστε κάνει και με όλα τα μεγάλα έργα της περιοχής. Πολύ περισσότερο που, εκτός της προστασίας του οικοσυστήματος και του Παγασητικού, η πόλη μας έχει άμεσο ενδιαφέρον και για τις υδρευτικές γεωτρήσεις. Επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση του υδροδοτικού προβλήματος του Βόλου αποτέλεσε δεσμευτικό περιβαλλοντικό όρο, προκειμένου το έργο να χαρακτηριστεί περιβαλλοντικό και να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Η 493/5.11.2013 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που είχε συνεδριάσει τότε με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, θα πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο για τις πρωτοβουλίες που επιβάλλεται να αναληφθούν από τη Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Οφείλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε η λίμνη Κάρλα να καταντήσει βόθρος.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει