ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η ανάπτυξη του λιμανιού συνδέεται άμεσα με την πόλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Πρόταση για ολοκληρωμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα του λιμανιού

«Η λειτουργία και η ανάπτυξη του λιμανιού συνδέονται άμεσα με την πόλη, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την τοπική οικονομία», επισημαίνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν. Οικονόμου, Α. Παπατόλιας, Φ. Λαμπρινίδης και Ν. Στόικος, επαναφέροντας την πρόταση της παράταξης «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ» για τον προγραμματισμό συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα του λιμανιού. Η παράταξη είχε καταθέσει αρχικά την πρότασή της, τον Σεπτέμβριο 2014, η συζήτηση όμως αυτή «δεν έγινε ποτέ, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής», όπως αναφέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι στην κατατεθείσα εκ νέου πρότασή τους προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. Βόλου. Επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αναλάβει νέα διοίκηση στον ΟΛΒ, που προχωράει τον σχεδιασμό της ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι προτείνουν τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το λιμάνι, με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να επιβεβαιωθεί και επικαιροποιηθεί το κοινό πλαίσιο διεκδίκησης ενόψει και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2021. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουν τρία (3) βασικά ζητήματα, στα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του το Δημοτικό Συμβούλιο και να τα θέσει υπόψη της Διοίκησης του ΟΛΒ και του ΤΑΙΠΕΔ, ως μοναδικού μετόχου του ΟΛΒ, τα οποία αφορούν στον μικτό χαρακτήρα του λιμανιού, τη μεταφορά στον προβλήτα 3 του σκραπ και συνολικά των χύδην φορτίων και την παραχώρηση στον Δήμο Βόλου τμημάτων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού.

Αναλυτικότερα, η πρόταση της παράταξης έχει ως εξής:

«Κύριε πρόεδρε,

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, λίγες μόλις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας, τότε, Δημοτικής Αρχής, σας είχαμε καταθέσει πρόταση, ζητώντας να προγραμματιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα μια ολοκληρωμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα του λιμανιού, με την παρουσία και όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να επιβεβαιωθεί και επικαιροποιηθεί το κοινό πλαίσιο διεκδίκησης ενόψει και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2021.
Η συζήτηση αυτή δυστυχώς δεν έγινε ποτέ, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Ήδη έχει αναλάβει νέα Διοίκηση στην ΟΛΒ Α.Ε. και προχωράει, όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, τον σχεδιασμό της, ερήμην όμως και εν αγνοία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξάλλου, η Δημοτική Αρχή ουδέποτε μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει τις βασικές, έστω, θέσεις της για το λιμάνι.

Τρία (3), πιστεύουμε, είναι τα βασικά ζητήματα, στα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να θέσει στη Διοίκηση της ΟΛΒ Α.Ε. και στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο του ΟΛΒ:
Σε σχέση με το χαρακτήρα του λιμανιού: πάγια θέση του Δήμου Βόλου είναι η διασφάλιση του μικτού χαρακτήρα του λιμανιού, δηλαδή το λιμάνι να λειτουργεί τόσο ως εμπορικό όσο και ως επιβατικό-τουριστικό.
Σε σχέση με τη μεταφορά στον Προβλήτα 3, τόσο της δραστηριότητας διακίνησης σκραπ, όσο και συνολικά των χύδην φορτίων, για την οποία (μεταφορά) απαιτείται περιορισμένο σχετικά κόστος, αφού είναι αναγκαία μικρή μόνο επέκταση του υπάρχοντος κρηπιδώματος κατά 50-80 μέτρα και εγκατάσταση κάποιου εξοπλισμού.
Με τη μεταφορά αυτή επιτυγχάνουμε ταυτόχρονα, πολλαπλούς, εξαιρετικά κρίσιμους στόχους. Συγκεκριμένα:
Απελευθερώνεται ο Προβλήτας 1 (ΣΙΛΟ) και αποδίδεται σε ήπιες χρήσεις, κυρίως στην ακτοπλοΐα.
Αμβλύνεται το σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού η πρόσβαση από και προς τις γραμμές ακτοπλοΐας θα γίνεται πλέον μέσω της νέας εισόδου από τον κόμβο Μπουρμπουλήθρας.
Επιτυγχάνεται σημαντική περιβαλλοντική αναβάθμιση, πρωτίστως της συνοικίας του Παλαιού Λιμεναρχείου, αλλά και συνολικά της πόλης.
Αξιοποιείται ο χώρος του παλαιού Τελωνείου, των διατηρητέων αποθηκών, της πλατείας και του μικρού τουριστικού λιμένος και αποδίδεται στην πόλη με αναπτυξιακές δραστηριότητες τουρισμού και πολιτισμού.
Μεταφέρεται ο χώρος υποδοχής των κρουαζιεροπλοίων στον κεντρικό Προβλήτα, αξιοποιώντας και το νέο επιβατικό σταθμό ως τέρμιναλ, για την κατασκευή του οποίου άλλωστε δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά. Μεταβατικά και μέχρι να κατασκευαστούν τα νέα έργα υποδοχής κρουαζιεροπλοίων (ναύδετα κλπ), θα μπορούσε να υπάρξει μετεγκατάσταση και προσωρινή εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοίων στο ανατολικό κρηπίδωμα του προβλήτα 1.
Δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί η μαρίνα τουριστικών σκαφών είτε ανατολικά του κεντρικού προ
βλήτα, είτε μεταξύ του κεντρικού και του Προβλήτα 1 (το «Κορδόνι», ούτως ή άλλως, έχει αποκλειστεί).
Σε σχέση με την παραχώρηση στο Δήμο τμημάτων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Αναφερόμαστε, φυσικά, σε τμήματα στα οποία ούτε αναπτύσσεται ούτε πρόκειται να αναπτυχθεί κάποια λιμενική δραστηριότητα, αλλά αντίθετα αναπτύσσονται σημαντικές λειτουργίες της πόλης. Να σημειωθεί ότι το ΤΑΙΠΕΔ προχωράει στην παραχώρηση της παραλίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με το Δήμο Καλαμαριάς. Ο Δήμος Βόλου διεκδικεί την παραχώρηση:
του πεζόδρομου της παραλίας, από το Τελωνείο μέχρι τον λιμενίσκο του Αγ. Κωνσταντίνου, εκτός από λωρίδα πλάτους 3 μέτρων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών,
του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου,
της παραλίας της Αγριάς, από τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων μέχρι το Σουτραλί,
των διατηρητέων κτηρίων των παλαιών αποθηκών του Τελωνείου και της παρακείμενης πλατείας,
του τμήματος της κατοικημένης περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου που ανήκει στη χερσαία ζώνη, και
του χώρου των παλαιών Δημοτικών Σφαγείων και του παρακείμενου χώρου στάθμευσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι τον προβλήτα 3, ώστε να μειωθεί η περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή όχληση από την κίνηση των βαρέων φορτηγών. Το έργο, για το οποίο δεν απαιτούνται μεγάλες παρεμβάσεις, είχε αποφασιστεί από τον ΟΣΕ σε συνεργασία με τον ΟΛΒ.

Επανερχόμαστε, λοιπόν, στην πρότασή μας για μια συνολική συζήτηση για τα θέματα του λιμανιού στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να προσκληθεί να συμμετάσχει η νέα Διοίκηση του ΟΛΒ, προκειμένου να παρουσιάσει τον σχεδιασμό της, όπως και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας.
Η λειτουργία και η ανάπτυξη του λιμανιού συνδέονται άμεσα με την πόλη, την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την τοπική οικονομία, συνεπώς με ζωτικά συμφέροντα του Δήμου και των συμπολιτών μας. Το λιμάνι του Βόλου εξάλλου, χάρις στη σθεναρή διεκδίκηση του Δήμου και των τοπικών φορέων τα προηγούμενα χρόνια, είναι, αν όχι το μοναδικό, σίγουρα ένα από τα ελάχιστα λιμάνια της χώρας που διαθέτουν ταυτόχρονα και εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και Master Plan, που σημαίνει ότι η πολιτεία έχει όχι απλώς υποχρέωση, αλλά και νομική δέσμευση να υλοποιήσει τα έργα και τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά. Αυτό το κεκτημένο θα πρέπει η πόλη να το αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει