Επισημάνσεις για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων με υγρά καύσιμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με αφορμή αναφορές πολιτών που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας σχετικά με ελλιπείς παραδόσεις υγρών καυσίμων και ιδιαίτερα βενζίνης αμόλυβδης, επισημαίνουμε τα εξής:

Κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων με υγρά καύσιμα, πρέπει οι καταναλωτές να βρίσκονται εκτός του οχήματος του και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο είδος καυσίμου, την ποσότητα και την τιμή. Πιο συγκεκριμένα:

α) Να ζητούν με σαφήνεια από τον πρατηριούχο το είδος του καυσίμου με το οποίο επιθυμούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ των οχημάτων τους, π.χ. “βενζίνη αμόλυβδη”, “βενζίνη σούπερ αμόλυβδη” και όχι απλά “βενζίνη”.

β) Μετά την αφαίρεση του ακροσωληνίου (πιστόλι) της αντλίας από την θέση του και πριν την τοποθέτησή του στο ρεζερβουάρ του οχήματος τους, θα πρέπει να ελέγχουν στην οθόνη της αντλίας ότι οι ενδείξεις της ποσότητας (λίτρα) και της αξίας (ευρώ) είναι μηδενικές.

γ) Να ελέγχουν εάν η τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο του καυσίμου με το οποίο ανεφοδιάζουν το όχημά τους, όπως αυτή είναι αναρτημένη στη μεγάλη πινακίδα, είναι σύμφωνη με την τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο που εμφανίζεται στην οθόνη της αντλίας. Εάν αυτές οι τιμές δεν είναι σύμφωνες θα πρέπει να διακόπτουν άμεσα τον ανεφοδιασμό.

δ) Να ζητούν από τον πρατηριούχο την απόδειξη που εκδίδεται και να ελέγχουν επί τόπου το είδος καυσίμου, την ποσότητα και την τιμή λιανικής πώλησης που αναγράφονται σε αυτήν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει