Επισκέψιμο κτηνοτροφικό πάρκο κάθετης οργάνωσης για την εξυπηρέτηση της παραγωγής

ΑΡΘΡΟ του Νίκου Καπουράνη, υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου Δ.Ε. Αισωνίας με το συνδυασμό “Επιλογή Ευθύνης-Πάμε μπροστά”

Στο Σέσκλο και το Διμήνι όπου ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος και οι μικρής δυναμικότητας, διάσπαρτες κτηνοτροφικές μονάδες, που με βάση τα διεθνή διεθνοποιημένα πρότυπα της παγκοσμιοποίησης της αγοράς είναι συγκριτικά μειονεκτήματα, μπορούν να μετατραπούν σε πλεονεκτήματα και να βοηθήσουν στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και στην λύση του προβλήματος της ανεργίας.

Το κτηνοτροφικό πάρκο είναι μία κοινόχρηστη περιοχή για την οργάνωση της οποίας θα προηγηθεί μία χωροταξική μελέτη, προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές, δρόμοι, εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτρισμού, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων, με σκοπό οι κτηνοτρόφοι οικειοθελώς και αυτοβούλως να εγκατασταθούν σ’ αυτό το πάρκο ώστε να επιτευχθεί το τελικό ζητούμενο που είναι βεβαίως οι οικονομίες κλίμακας.

Η δημιουργία Κτηνοτροφικού Πάρκου μπορεί να εξασφαλίσει την δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης λυμάτων (δυνατότητα πράσινης αξιοποίησης), της ενιαίας διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, την ενιαία διαχείριση συνεργασιών (αγορά πρώτων υλών, ζωοτροφών, ζωοτεχνική, κτηνιατρική, γεωπονική, δασική παρακολούθηση κλπ, πώληση προϊόντων) την συνεργασία με μεταποιητικές μονάδες (γάλα, κρέας, ζωοτροφές, κά.), την συνεργασία με εμπορικές επιχειρήσεις, την δυνατότητα παραγωγής και προώθησης προϊόντων με ταυτότητα και ενιαίο σήμα.

Το Κτηνοτροφικό Πάρκο μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης, της ελλειμματικής κτηνοτροφικής παραγωγής στον Δήμο μας και δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις για τον κτηνοτρόφο και για το περιβάλλον.Τo Κτηνοτροφικό πάρκο, θα δημιουργηθεί στο Σέσκλο όπου η κτηνοτροφική δραστηριότητα υπάρχει μέσα στον οικισμό και δεν υπάρχει δυνατότητα ατομικής λύσης. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των μικρών κτηνοτροφικών μονάδων, που προέκυψαν κυρίως ως ανάγκη συμπλήρωσης του εισοδήματος, μετατρέποντάς την σε κύρια δραστηριότητα.Επίσης, εξυπηρετούνται οι στόχοι του παραγωγικού συστήματος.

– Ενιαία οργάνωση της λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων παραγωγής.
– Εξασφάλιση επισκεψιμότητας των δραστηριοτήτων
– Καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και προώθησης των προϊόντων στην αγορά

Για να είναι αποτελεσματική η όλη προσπάθεια, απαιτείται να αξιοποιηθούν οι άνθρωποι του παραγωγικού συστήματος του Σέσκλου και του Διμηνίου όσον αφορά στην εξειδίκευση των υποδομών και της δομής γενικά, άνθρωποι που γνωρίζουνε την περιοχή, τα είδη των ζώων, και τα είδη των προϊόντων που θα παραχθούν. Η εμπειρία που προυπάρχει σε αυτόν τον τομέα θα αποδειχθεί πολύτιμη. Θα υπάρξει χρηματοδότηση του με την ένταξη του σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. (Λογική προστασίας του περιβάλλοντος, παραγωγής προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης, πράσινης διαχείρισης κλπ).

Στην Αισωνία λόγω των εδαφικών και κλιματικών συνθηκών, αλλά και λόγω της παράδοσης, είναι διαδεδομένη η ελεύθερη βοσκή των αιγοπροβάτων (ποιμενική κτηνοτροφία). Το σύστημα αυτό έχει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την παραγωγή τοπικών παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων. Η οργάνωση κτηνοτροφικού πάρκου ελευθέρας βοσκής θα υποστηρίζει την ελεύθερη βοσκή των ζώων, την ορθολογική αξιοποίηση των βοσκοτόπων, αλλά όλες οι υποστηρικτικές υποδομές(αποθήκευση, παρασκευή ζωοτροφών, συγκέντρωση γάλακτος, τυροκομείο κλπ) θα δημιουργηθούν σε ενιαίο χώρο(εκτός από τον σταβλισμό των ζώων).

Απαραίτητο για να δημιουργηθεί το πάρκο είναι να συντρέχουν οι ακόλουθες προυποθέσεις.

• Ενιαία εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για προέγκριση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
(Τοπογραφικό της περιοχής, αποστάσεις από τα όρια των οικισμών, τεμαχισμός σε οικοπεδικούς χώρους που θα βασίζεται στα είδη των ζώων και σε πυκνότητα τέτοια που δεν θα υπάρχουν προβλήματα.
• Ενιαία εκπόνηση μελέτης και έκδοση άδειας διάθεσης λυμάτων.

Πρέπει να πριμοδοτηθεί η πράσινη διαχείριση των αποβλήτων με την αναερόβια επεξεργασία τους η οποία θα οδηγεί στην παραγωγή

α) βιοαερίου η καύση του οποίου θα παράγει θέρμανσης για τα ζώα ή ηλεκτρικής ενέργειας,
β) κομπόστ για λίπανση των καλλιεργειών και
γ) νερού για άρδευση των καλλιεργειών.

• Σύνταξη καταστατικού λειτουργίας. Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται θα μπορούν να αγοράσουν – νοικιάσουν αγροτεμάχια – οικόπεδα με βάση τις ανάγκες τους και οι δραστηριότητες τους ως προς τις βασικές υποχρεώσεις θα είναι αυτές που θα ορίζονται στον κανονισμό. Στις προαιρετικές λειτουργίες (πχ ενιαία διαχείριση προϊόντων, αγορά ζωοτροφών κλπ) θα συμμετάσχουν αυτοί που θα το επιλέγουν.
• Αδειοδότηση μονάδων συλλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης των κτηνοτροφικών προϊόντων.
• Αδειοδότηση και κατασκευή Μονάδων διανομής, πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.
Εδώ κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ομάδας προβολής και προώθησης των προϊόντων.
Στα προϊόντα των πάρκων αυτών μπορεί να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση τους για διάφορα χαρακτηριστικά ποιότητας.
• Κατασκευή εκθετηρίων – πωλητηρίων για τα προϊόντα που παράγονται.
• Διαμόρφωση μονάδων εκτροφής, μεταποίησης και τυποποίησης που θα καθιστούν εύκολη και αποτελεσματική την επίσκεψη από επισκέπτες (σχολεία, σύλλογοι, τουρίστες εσωτερικού και εξωτερικού).
• Διαμόρφωση χώρων για επίδειξη δραστηριοτήτων ηθών και εθίμων που σχετίζονται με την κτηνοτροφική δραστηριότητα και τον παραδοσιακό η σύγχρονο τρόπο παραγωγής των προϊόντων, επεξεργασίας και τυποποίησης των κτηνοτροφικών προϊόντων.

Τα οφέλη από τη δημιουργία μιάς τέτοιας υποδομής για την ανάπτυξη της ενότητας Αισωνίας και για τον ευρύτερο Δήμο είναι πολλά. Η συγκράτηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού, η ενίσχυση του κτηνοτροφικού εισοδήματος, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ντόπιων κτηνοτρόφων, η προστασία του αγροτικού τοπίου, η ορθολογική αξιοποίηση των βοσκοτόπων μας και η προστασία τους απο την υπερβόσκηση, η παραγωγή τοπικών παραδοσιακών, βιολογικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και κυρίως η οργάνωση της παραγωγής , τυποποίησης και προώθησης τους στην αγορά, είναι μερικά μόνο από τα οφέλη. Οι επιχειρηματικές συνέργειες που μπορούν να σχηματιστούν ανάμεσα στον φορέα διαχείρισης ενός κτηνοτροφικού πάρκου, με τους κοινωνικούς φορείς,το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με συλλογικές οργανώσεις παραγωγών, με επιχειρήσεις του πρωτογενή του δευτερογενή (μεταποιητικές μονάδες) και του τριτογενή (τουρισμός) τομέα της ελληνικής οικονομίας, δίνουν ένα τεράστιο επιχειρηματικό πλεονέκτημα και μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός για μία νέα αναπτυξιακή εκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

Η στροφή και απαίτηση του καταναλωτή για τοπικά ασφαλή προϊόντα δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά των προϊόντων ζωικής παραγωγής του τόπου μας .Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο κτηνοτροφικός κόσμος του Σέσκλου και του Διμηνίου καταξιωθεί περαιτέρω με την κατάλληλη ενημέρωση, ενθάρρυνση, υποστήριξη και συνεχή επικοινωνία.Η τεχνογνωσία, η δημοτική έκταση και οι νέοι άνθρωποι που επιθυμούν την επιστροφή στα χωριά , αποτελούν τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του εγχειρήματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει