Επιστολή διαμαρτυρίας του ΤΕΕ Μαγνησίας για ΤΣΜΕΔΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση του ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ (Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) απέστειλε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας, μετά από ενημέρωση που είχε για το θέμα από τον τοπικό Σύλλογο Χημικών Μηχανικών. Στην επιστολή η Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας δηλώνει την έντονη διαμαρτυρία της προς τα μέλη του ΔΣ και τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ (Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για παντελή αδιαφορία και έλλειψη κάθε εν τοις πράγμασι ενδιαφέροντος και συνδρομής στα προβλήματα του κλάδου καθώς και έλλειψη κάθε προσπάθειας υπέρ των μελών.

Σκοπός της διαμαρτυρίας, όπως τονίζεται στην πολυσέλιδη επιστολή, είναι η επί της ουσίας εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να διασφαλιστούν και να προαχθούν τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα τόσο του ασφαλιστικού ταμείου ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ, όσο και του μετόχου του, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) μέσω του οποίου εκπροσωπούνται οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί. Με την σωστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, οι διαγραμμένοι και οι διαφεύγοντες μηχανικοί, θα επανεγγραφούν στα μητρώα των μελών του ΤΕΕ αποδίδοντας οικονομικό και κοινωνικό όφελος (αύξηση των εισφορών ανά μέλος, μεγαλύτερη και καλύτερη εκπροσώπηση) στο μέτοχο του ασφαλιστικού ταμείου. Η ζημιά του μετόχου, που ανακύπτει από την μη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας, αποτελεί και ζημιά του οργανισμού (ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ) στον οποίο μετέχει, και το αντίστροφο.

Η κοινωνική ωφέλεια που προκύπτει για τους ανθρώπους που δεν εξασκούν κανένα επάγγελμα και δεν διαθέτουν κανένα βιοποριστικό έσοδο για να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που τους επιβάλλεται παρανόμως και κατά παράφραση του νόμου, από το ταμείο. Η υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τους μη έχοντες εργασία πολίτες (άνεργοι – μηχανικοί), ενώ μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, είναι παράνομη και καταχρηστική. Το συγκεκριμένο «φαινόμενο» να καταβάλει εισφορές ένας πιστοποιημένος άνεργος από κρατικό οργανισμό και να παίρνει ταυτόχρονα το επίδομα ανεργίας, το οποίο υποχρεούται να το αποδώσει ως ασφαλιστική εισφορά στον φορέα του, είναι καταχρηστικό, παράνομο και αντισυνταγματικό (άρθρο 5) και δεν υπάρχει πουθενά στην παγκόσμια νομολογία και πρακτική.

Ειδικότερα η επιστολή έχει ως εξής:

«Με αφορμή το γεγονός ότι είμαστε καθημερινοί δέκτες παραπόνων και σχετικών επιστολών διαμαρτυρίας πολλών άνεργων συναδέλφων μηχανικών, αλλά και αναλογιζόμενοι τις σημερινές δύσκολες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε και να δηλώσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας προς τα μέλη του ΔΣ και τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ (Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για παντελή αδιαφορία και έλλειψη κάθε εν τοις πράγμασι ενδιαφέροντος και συνδρομής στα προβλήματα του κλάδου καθώς και έλλειψη κάθε προσπάθειας υπέρ των μελών.

Ο σκοπός της διαμαρτυρίας είναι:

α) η επί της ουσίας εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να διασφαλιστούν και να προαχθούν τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα τόσο του ασφαλιστικού ταμείου ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ, όσο και του μετόχου του, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) μέσω του οποίου εκπροσωπούνται οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί. Με την σωστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, οι διαγραμμένοι και οι διαφεύγοντες μηχανικοί, θα επανεγγραφούν στα μητρώα των μελών του ΤΕΕ αποδίδοντας οικονομικό και κοινωνικό όφελος (αύξηση των εισφορών ανά μέλος, μεγαλύτερη και καλύτερη εκπροσώπηση) στο μέτοχο του ασφαλιστικού ταμείου. Η ζημιά του μετόχου, που ανακύπτει από την μη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας, αποτελεί και ζημιά του οργανισμού (ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ) στον οποίο μετέχει, και το αντίστροφο.

β) η κοινωνική ωφέλεια που προκύπτει για τους ανθρώπους που δεν εξασκούν κανένα επάγγελμα και δεν διαθέτουν κανένα βιοποριστικό έσοδο για να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που τους επιβάλλεται παρανόμως και κατά παράφραση του νόμου, από το ταμείο. Η υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τους μη έχοντες εργασία πολίτες (άνεργοι – μηχανικοί), ενώ μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, είναι παράνομη και καταχρηστική. Το συγκεκριμένο «φαινόμενο» να καταβάλει εισφορές ένας πιστοποιημένος άνεργος από κρατικό οργανισμό και να παίρνει ταυτόχρονα το επίδομα ανεργίας, το οποίο υποχρεούται να το αποδώσει ως ασφαλιστική εισφορά στον φορέα του, είναι καταχρηστικό, παράνομο και αντισυνταγματικό (άρθρο 5) και δεν υπάρχει πουθενά στην παγκόσμια νομολογία και πρακτική.

Πιο συγκεκριμένα σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Α) Στην επίσημη ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του ταμείου και συγκεκριμένα στην ενότητα του «Κλάδου Ασφάλισης», ο δικτυακός τόπος πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, στην υποενότητα με τίτλο «Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα στην Κύρια Σύνταξη» στην παράγραφο 1. επικαλούμενο τον Α. Ν. 2326/40, για την υποχρεωτική καταβολή εισφορών και στους μη έχοντες εργασία μηχανικούς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι:
«1. Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί κ.λ.π.), σύμφωνα με τον Α. Ν. 2326/40. Η εγγραφή στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ συμπίπτει με την ημερομηνία εγγραφής στο ΤΕΕ και είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως της πραγματικής ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανικού.»

Αντιπαραθέτοντας το παραπάνω με αυτό της παρ.1 του άρθρο 6 του Α.Ν. 2326/40, ισχύει ότι:

«1. Μετέχουσιν υποχρεωτικώς του ταμείου πάντες οι δικαιούμενοι να ώσι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφ` ης ήρξαντο αι καταβολαί των συνδρομών αυτών εις τούτο, ως και άπαντες οι εν Ελλάδι ασκούντες το επάγγελμα του εργολάβου δημοσίων έργων, βάσει πτυχίου του Υπουργείου Συγκοινωνίας, οίτινες εγγράφονται υποχρεωτικώς εις τάς ανά το Κράτος εργοληπτικάς Οργανώσεις.»

Όπως διαπιστώνεται από την παράθεση των δύο κειμένων, δεν αναγράφεται πουθενά η φράση «ανεξαρτήτως της πραγματικής ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανικού», όπως επίσης και σε κανένα άρθρο του Α.Ν. 2326/40, των τροποποιήσεων αυτού με τον Ν.915/79 ΦΕΚ 103/Α/8.5.79 καθώς και του Ν.3518/06 ΦΕΚ 272/21.12.06, δεν αναγράφεται ή δεν αναφέρεται πουθενά τέτοιου είδους φράση ή έννοια ή υπάρχει η υπόνοια που να παραπέμπει σε μη εργασία, μη απασχόληση και μη άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Η παρ.1 του άρθρου 6 του Α.Ν. 2326/40 αναφέρεται σε έναρξη των καταβολών, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών, των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου που ταυτόχρονα μετέχουν και υποχρεωτικώς στο ασφαλιστικό ταμείο.

Δηλαδή, είναι άλλο θέμα να:

– μετέχεις υποχρεωτικώς στον ασφαλιστικό σου φορέα,
– άλλο πράγμα να καταβάλεις τις συνδρομές σου στο ταμείο από την έναρξη της εγγραφής σου στο ΤΕΕ
– κι άλλο να καταβάλεις υποχρεωτικώς τις συνδρομές σου ακόμη κι αν δεν εξασκείς το επάγγελμα του μηχανικού

Η παραπάνω φράση του διαδικτυακού τόπου του ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με την σύνταξη της πρότασης, αναφέρεται στην εγγραφή του μηχανικού στο ΤΕΕ η οποία λογίζεται με την ταυτόχρονη εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ.

Όμως πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι:

α) Μέχρι την στιγμή της εγγραφής των μηχανικών στο μητρώο μελών του ΤΕΕ, είναι ευνόητο ότι ο μηχανικός δεν εξασκεί και δεν νομιμοποιείται να εξασκεί καμία είδους εργασία που να σχετίζεται με την ειδικότητά του. Υπάρχει πάντα ένας ευνόητος κενός χρόνος για τις περισσότερες των περιπτώσεων και ειδικά στην εποχή αυτή που είναι δύσκολη η εξάσκηση του επαγγέλματος υπό τις παρούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Επομένως αναφερόμαστε σε αυτονόητη κατάσταση και δεν υπάρχει λόγος να ειπωθεί.

β) οι πόροι του ταμείου σύμφωνα με τον Ν.3518/06 ΦΕΚ 272/21.12.06 για όλους τους κλάδους που δίνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1, προέρχονται από τις εισφορές των παλιών (μέχρι 31.12.1992) και νέων (από 1.1.1993) ασφαλισμένων του ταμείου και είναι:

– Η μηνιαία εισφορά των ελευθέρων επαγγελματιών
– Η μηνιαία εισφορά των μισθωτών

Ενώ στην παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3518/06 ΦΕΚ 272/21.12.06, στο οποίο περιγράφονται οι πόροι του κλάδου κύριας σύνταξης, αναφέρει:

«Για τους υπαγομένους για πρώτη φορά στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., οι καταβαλλόμενες εισφορές που βαρύνουν μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ορίζονται για την πρώτη πενταετία ίσες προς το πενήντα τοις εκατό (50%) των πιο πάνω αναφερομένων.»

Όπως διαπιστώνεται και από αυτό το εδάφιο της παραγράφου, αλλά και όσα αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία, πουθενά δεν αναγράφεται, δεν αναφέρεται ή υπάρχει η έννοια ή η υπόνοια για ασφαλισμένους μηχανικούς που δεν είναι μισθωτοί, δεν ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα ή δεν αυτοαπασχολούνται – δηλαδή είναι άνεργοι-, που να υποχρεούνται να δίνουν ασφαλιστικές εισφορές στο ταμείο. Η νομοθεσία αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι καταβαλλόμενες εισφορές βαρύνουν μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους και όχι άνεργους.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω και καταγράφοντας τον ορισμός της λέξης επάγγελμα, όπως αυτός δίνεται από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (Επάγγελμα χαρακτηρίζεται το «είδος της βιοποριστικής εργασίας», ανεξάρτητα από τον κλάδο παραγωγής μέσα στον οποίο συντελείται ή παρέχεται αυτή – η εργασία – και ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει το άτομο σ’ αυτή), οι πόροι των κλάδων σύμφωνα με τον Ν.3518/06 ΦΕΚ 272/21.12.06, είναι:

– Η Κύρια Σύνταξη
– Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
– Ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών
και προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές μόνο και μόνον όταν ο ασφαλισμένος μηχανικός ασκεί επάγγελμα, δηλαδή βιοποριστική εργασία, χωρίς παράλληλα να υποχρεώνεται από καμία νομοθεσία στην άμεση καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όταν αυτός δεν εργάζεται.

Β) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν.915/5-8/5/79 (ΦΕΚ Α’103):

«3. Τα μέλη του Δ.Σ. παρακολουθούν την εν γένει πορείαν των εργασιών του Ταμείου και εισηγούνται παν κατά την κρίσιν των μέτρον δυνάμενον να προαγάγη τα συμφέροντα του Οργανισμού, ζητούντα δια του Γεν. Διευθυντού πάσαν αναγκαιούσαν εις αυτά πληροφορίαν.»

Θεωρούμε ότι τα μέλη του ΔΣ δεν προαγάγουν τα συμφέροντα του Ταμείου, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες να εξεταστεί ενδελεχώς η ζημιά που προκύπτει, με την άμεση διαγραφή και διαφυγή των νέων μηχανικών και να παρθούν άμεσα μέτρα για την επιστροφή τους. Τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το ταμείο, οι δείκτες ανεργίας σε όλους τους κλάδους των μηχανικών και γενικά όλες οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας του κλάδου, δεν έχουν συνυπολογιστεί ώστε να μειωθεί η οικονομική ζημιά που προκύπτει. Αντιθέτως διαιωνίζεται το παλιό αναχρονιστικό νομικό καθεστώς, το οποίο συντάχθηκε σε άλλες εποχές όπου επικρατούσαν και διαφορετικές συνθήκες.

Οι διαφεύγοντες μηχανικοί από το ΤΣΜΕΔΕ, ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία (παρ.1, άρθρο 6 του Α. Ν. 2326/40) θα πρέπει να διαγραφούν πρώτα από τα μητρώα μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για να απαλλαχθούν από τις ασφαλιστικές εισφορές του ταμείου. Αυτό σημαίνει οικονομική και κοινωνική αυξανόμενη ζημιά για το ΤΕΕ (εισφορές μελών, ισχνή εκπροσώπηση στα συλλογικά όργανα). Το ΤΕΕ όμως τυγχάνει ταυτόχρονα να είναι και μέτοχος του ταμείου ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ. Η ζημιά του μετόχου αποτελεί και ζημιά του οργανισμού στον οποίο είναι μέτοχος.

Ως εκ τούτου, ζητάμε την άμεση εφαρμογή της παρ.1 του εδαφίου ε του άρθρου 4 του Ν.915/79 ΦΕΚ 103/Α/8.5.79, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΣΕΜΔΕ:

«ε) Αποφασίζει και εισηγείται εις το εποπτεύον τον Οργανισμόν Υπουργείον τας αναγκαίας τροποποιή­σεις της κειμένης νομοθεσίας και εν γένει επεξεργάζεται τους Κανονισμούς, ως και πάσας τας καταστατικάς δια­τάξεις, » η οποία και δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Τονίζουμε ότι σκοπός πρέπει να είναι η προαγωγή των συμφερόντων του ταμείου προβαίνοντας στις αναγκαίες τροποποιήσεις έτσι ώστε να μην ζημιώνονται οι μέτοχοι του ταμείου (να μην απαιτείται διαγραφή των μηχανικών από το ΤΕΕ για τη διακοπή τους από το ΤΣΕΜΔΕ).

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου N.4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, ισχύει ότι:

«1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ» και από την επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, όπως αναφέρεται στον διαδικτυακό τόπο του οργανισμού
(http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=605&Itemid=560&lang=el), αλλά και από την επίσης ίδια απάντηση του οργανισμού σε επιστολή του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης (http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:2013-05-17-09-51-02&catid=57:anakoinwseis&Itemid=53), με θέμα «ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ», αναφέρεται:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ». Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού από τη δημοσίευση της ως άνω διάταξης και μετά. Αντίθετα, δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού όσοι εκ των ανωτέρω έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος στις αρμόδιες ΔΟΥ. Για την εγγραφή των παραπάνω προσώπων στο μητρώο ανέργων απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.» Προκύπτει η αντισυνταγματικότητα της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταβολή των εισφορών από άνεργους μηχανικούς, κατά την διάρκεια της απολαβής του επιδόματος ανεργίας.

Κατά παράβαση του άρθρο 5 του Συντάγματος, δεν προάγεται επ’ ουδενί το δικαίωμα της ελεύθερης συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, καθώς οι μηχανικοί μη έχοντας εργασία υποχρεούνται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, δίνουν ολόκληρο το επίδομα ανεργίας τους στο ασφαλιστικό τους ταμείο.

α) Εάν και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πρακτικές, κατά παράφραση του Α.Ν. 2326/40 και του τροποποιητικού νόμου Ν.915/79 ΦΕΚ 103/Α/8.5.79, πρέπει ο μηχανικός να διαγραφεί από το μητρώο μελών του ΤΕΕ για να μην υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ, τότε στερείται το κοινωνικό και πολιτικό δικαίωμα ελεύθερης συμμετοχής του στα συλλογικά όργανα του ΤΕΕ. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι φορέας πιστοποίησης και συλλογικό όργανο της ειδικότητας των προς εγγραφή μελών του και όχι ασφαλιστικός φορέας.
β) Το επίδομα ανεργίας που δίνεται στον εγγεγραμμένο μηχανικό στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, αλλά και κάθε επίδομα σε άνεργο πολίτη, δίνεται για να ανταπεξέλθει οικονομικά στο κενό διάστημα που δεν υπάρχουν βιοποριστικά έσοδα από την εξάσκηση του επαγγέλματος και μέχρι της στιγμής της ανεύρεσης εργασίας. Η απόδοση του επιδόματος ανεργίας, που λαμβάνει ο ασφαλισμένος και την καταβάλει τελικώς για ασφαλιστική εισφορά δεν συνάδει με το κοινωνικό κράτος και το Σύνταγμα του.

Ζητούμε την άμεση και σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας από τη Διοίκησης ΤΣΜΕΔΕ (Α.Ν. 2326/40, του τροποποιητικού νόμου Ν.915/79 ΦΕΚ 103/Α/8.5.79 και του Ν.3518/06 ΦΕΚ 272/21.12.06), η οποία θα πρέπει να είναι σε άμεση συνταγματική αρμονία με την πρόσφατη νομοθετική διάταξη του νόμου N.4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, καθώς και την άμεση λήψη μέτρων για την επιστροφή των χιλιάδων διαγραμμένων μηχανικών στα μητρώα μελών του ΤΕΕ, για να προαχθούν τα συμφέροντα τόσο του ΤΣΜΔΕ και των μετόχων του, όσο και των ασφαλισμένων του ταμείου και δει των μη εξασκώντας το επάγγελμα μηχανικών.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει